Regionala ändringar i Eviras patologiska undersökningar fr.o.m. 1.11.2008

Evira koncentrerar de patologiska undersökningarna av olika djurarter till enheter som är specialiserade på respektive djurarts sjukdomar och hälso- och sjukvård. Vid verksamhetsställena i Helsingfors och Kuopio finns flera olika enheter. Den största förändringen gäller sällskapsdjur. De patologiska och parasitologiska undersökningarna av hundar, katter och andra sällskapsdjur koncentreras till Helsingfors. Den andra förändringen gäller verksamhetsstället i Uleåborg, som koncentrerar sig på undersökningar av vilda djur och renar.

Ändringarna träder i kraft 1.11.2008. Prov för patologiska undersökningar ska skickas direkt till de verksamhetsställen som undersöker dem. Produktionsdjur som väger över 50 kg kan fortfarande skickas till närmaste verksamhetsställe.

Patologiska och parasitologiska undersökningar av olika djurarter vid Eviras verksamhetsställen fr.o.m. 1.11.2008. Med fetstil anges det verksamhetsställe dit vi önskar att proven i första hand skickas. Produktionsdjur som väger över 50 kg kan emellertid också skickas till verksamhetsstället i Uleåborg.

Nöt, får och andra idisslare
Kuopio, Seinäjoki, Helsingfors

Svin
Helsingfors, Seinäjoki, Kuopio

Fjäderfä
Helsingfors, Seinäjoki

Häst, ponny
Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki

Katt, hund och andra sällskapsdjur
Helsingfors

Exotiska djur från djurparker
Helsingfors

Vilda djur (också hägnade)
Uleåborg

Päljsdjur från farmer
Seinäjoki, Kuopio

Ren
Uleåborg

Kräftor (också vilda)
Kuopio

Fiskar (också vilda)
Helsingfors, Kuopio, Uleåborg

Förfrågningar per telefon: 020 77 2003, växel

Mera information om Eviras undersökningar och remissblanketter: www.evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400