Eläinlääkärirekisterin internethakupalvelu avautui 1.7.2011

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira avasi 1.7.2011 eläinlääkärirekisterin julkisen tietopalvelun. Siitä löytyvät perustiedot eläinlääkärinammatin harjoittajista. Suomenkielinen internethakupalvelu pohjautuu Eviran ylläpitämään eläinlääkärirekisteriin, joka on osa eläinlääkintöhallinnon Elite-tietojärjestelmää.

Elitessä on tällä hetkellä noin 2 200 eläinlääkärinammatin harjoittajan tiedot. Tiedot päivittyvät Elitestä reaaliajassa, niitä ei kuitenkaan voi muuttaa julkisen tietopalvelun kautta.

Tietopalveluun pääsee Eviran suomenkielisen internetsivuston kautta osoitteesta www.evira.fi > Evira > Asiointi > Sähköinen asiointi > Yleiset > Eläinlääkärirekisterin tietopalvelu.

Palvelu julkaistaan ruotsiksi syksyllä 2011.

Eläinlääkärirekisterin julkisesta tietopalvelusta saa tiedon siitä, onko henkilö oikeutettu harjoittamaan eläinlääkärinammattia Suomessa. Aiemmin asian on voinut tarkistaa Evirasta ainoastaan puhelimitse, mutta hakupalvelun kautta tiedon saa myös virka-ajan ulkopuolella. Eläinlääkärinammattia saa harjoittaa mm. henkilö, joka on laillistettu Suomessa eläinlääkäriksi tai eläinlääketieteen opiskelija, jolla on väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen.

Hakutulos sisältää henkilön nimen ja tunnusnumeron sekä tiedot laillistamispäivästä tai väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden kestoajasta (esimerkiksi Maija Jokinen, laillistamispäätös 15.1.2010 tai Eero Eskola, väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen 2.1.2009 - 2.1.2012). Jos henkilön ammatinharjoittamisoikeutta on rajoitettu, myös se näkyy hakutuloksessa. Rajoituksen tarkemmasta sisällöstä saa tiedon Evirasta puhelimitse.

Tietopalvelusta ei saa henkilön osoite- eikä työpaikkatietoja. Jos henkilön ammatinharjoittamisoikeus on kokonaan poistettu, hänen tietojaan ei löydy tietopalvelusta.

Eläinlääkintärekisterin julkisesta tietopalvelusta voi hakea kerrallaan vain yhden henkilön tiedot. Hakusanana on käytettävä henkilön nimeä tai hänen tunnusnumeroaan. Tunnusnumero on Eviran eläinlääkärinammatin harjoittajalle antama nelinumeroinen luku. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Evira.fi-sivustosta.

Lisätietoja:
sihteeri Kirsi Rantala , p. 020 77 24322, 050 555 3982 (tietopalvelun käyttö)

lakimies Minna Ruotsalo, p. 020 77 24323 (eläinlääkärirekisteriin liittyvät oikeudelliset asiat)

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400