Afrikansk svinpest i området kring S:t Petersburg

De ryska myndigheterna bekräftade den 9 januari att afrikansk svinpest (ASF) återigen har konstaterats i området kring S:t Petersburg och i oblastet Leningrad. Enligt EG-lagstiftningen får svin och svinköttsprodukter inte importeras från Ryssland till EU. Dessutom har EU utfärdat ett skyddsbeslut som gäller dokumentering av rengöring och desinficering av djurtransportfordon.

» Läs mera

Grunden till ett vuxet nötkreaturs välbefinnande skapas redan som liten kalv

Den första målgruppen i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras åtgärdsprogram för djurens välbefinnande var kalvar.

» Läs mera

EFSA har gett ett yttrande om djurens välbefinnande under transport

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat ett yttrande om djurens välbefinnande under transport. I yttrandet jämförs de senaste forskningsrönen med de nuvarande kraven i lagstiftningen om skydd av djur under transport.

» Läs mera

Kampanjen Kalven i fokus

Djurhälsovården ETU har utsett år 2011 till temaår för kalvarnas hälsa och välfärd. Denna kampanj heter Kalven i fokus.

» Läs mera

Oiva, systemet för offentliggörande av livsmedelstillsynsinformationen

Systemet för offentliggörande av tillsynsinformationen inom livsmedelstillsynen fick fredagen den 21 januari 2011 ett eget namn.

» Läs mera

Djurskyddsbeslut ska delges regionförvaltningsverken

I och med den reviderade veterinärvårdslagen överfördes ansvaret för att tillsynen över djurskyddet fungerar och för att det ordnas resurser på kommunerna. Regionförvaltningsverken sköter dock verkställigheten av djurskyddslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den och tillsynen över att lagstiftningen iakttas inom sitt verksamhetsområde.

» Läs mera

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar samt Läkemedelsdagen 19.5 - 20.5.2011

I år arrangerar Evira temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 19.5 - 20.5. Platsen är som vanligt Södra Finlands regionförvaltningsverkens auditorium i Östra Böle, Helsingfors.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar

Beställ nyheter från Evira till din e-post

Evira publicerar varje år ca 150 nyheter. Genom att beställa dem till din egen e-post är du alltid bland de första att få nyheterna. Beställ nyheter (Evira)


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400