Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Uusi rabiesasetus tuli voimaan 22.9.2014

Raivotaudin vastustamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus on uudistettu. Asetuksessa annetaan eläintautilakia tarkentavat säännökset raivotaudin vastustamisesta. Muutoksia on tullut metsästyskoirien ja viranomaisten palveluskoirien rabiesrokotusvaatimuksiin sekä toimenpiteisiin, jotka koskevat itärajan vapaana ylittäneitä koiria ja kissoja.

Pakolliset rabiesrokotukset

Metsästyskoirien sekä viranomaisten palveluskoirien rabiesrokotukset säilyvät pakollisina. Asetuksessa ei kuitenkaan enää säädetä tarkemmin rokotusvälistä, vaan rokotuksen voimassaoloaika määräytyy rokotteelle hyväksytyn valmisteyhteenvedon perusteella. Ensimmäinen rokotus on annettava vähintään 21 vrk ennen koiran käyttöä metsästyksessä tai viranomaisen palvelutehtävissä. Samat vaatimukset koskevat myös luolakoirametsästyksessä käytettäviä koiria.

Eläinlääkärin on annettava koiran omistajalle tai haltijalle päiväyksellä ja allekirjoituksella vahvistettu rokotustodistus, johon on merkitty rokotuksen voimassaoloaika. Eläimen omistajan tai haltijan on säilytettävä rokotustodistus.

Itärajan irtokoirat ja -kissat

Jos Suomen ja Venäjän välisen rajan lähettyviltä irrallaan tavatun koiran tai kissan tiedetään tai epäillään ylittäneen rajan, on virkaeläinlääkärin tutkittava eläin ja pyrittävä selvittämään eläimen alkuperä. Tällaisten eläinten osalta asetus ei edellytä muita toimenpiteitä, jos tarkastuksen perusteella kysymyksessä ei ole virallinen eläintautiepäily. Esim. eläimellä todetut rabiekseen viittaavat kliiniset oireet voivat olla syy tehdä päätös virallisesta eläintautiepäilystä. Jos eläin on Venäjältä lähtöisin, on se syytä palauttaa Venäjälle, jos palautus pystytään tekemään (eläimen omistaja selviää).

Rabiesepäily

Toimenpiteet eläimen rabiesepäilyssä vastaavat pitkälti aikaisempaa lainsäädäntöä. Eläintautilain mukaisesti päätökset kuitenkin tekee kunnaneläinlääkärin sijasta pääsääntöisesti aluehallintovirasto. Eläintautilaki edellyttää, että muut kuin virkaeläinlääkärit ilmoittavat eläimen rabiesepäilystä kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon. Jos kysymyksessä on virallinen eläintautiepäily, aluehallintovirasto määrää eläimen eristettäväksi tai lopetettavaksi. Lopetettu tai itsestään kuollut epäilyeläin on toimitettava Eviraan tutkittavaksi. Lisäksi asetus edellyttää, että aluehallintovirasto ilmoittaa rabiesta koskevasta virallisesta eläintautiepäilystä asianomaiselle terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus (724/2014) raivotaudin vastustamisesta tuli voimaan 22.9.2014. Asetuksella on kumottu raivotaudin vastustamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös (9/EEO/1999) sekä koirien ja kissojen kuljetuksen rajoittamisesta raivotaudin eli rabieksen leviämisen ehkäisemiseksi Manner-Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (N:o 387/512–88).

Lue lisää:
MMM:n asetus 724/2014
Koirien rokotussuositukset
Rabies

Lisätietoja:
ylitarkastaja Tiia Tuupanen, p. 040 489 3348

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400