Afrikkalainen sikarutto uhkaa – tietoa taudista lähetetty sikatiloille ja kunnaneläinlääkäreille

Afrikkalainen sikarutto on yksi merkittävimmistä sikojen virustaudeista ja tartunnan tulo Suomeen aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia tappioita koko sikaelinkeinolle. Afrikkalainen sikarutto on viime vuosina levinnyt Venäjällä huolestuttavasti ja riski, että tartunta tulee Suomeen, on kasvanut.

» Lue lisää

Sikaloiden pitoa koskevat siirtymäajat päättyvät 2012 lopussa

Sikojen hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia koskeva 10 vuoden siirtymäkausi on päättymässä. Kaikkien sikaloiden on täytettävä sikaloiden rakenteisiin ja tilaan sekä sikojen hoitoon liittyvät eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset vuoden 2013 alusta alkaen. Vaatimusten noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastusten sekä täydentävien ehtojen tarkastusten yhteydessä.

» Lue lisää

Emakkojen tautiseurantaohjelman edustavuus arvioitiin

Sikojen tautitilannetta seurataan Suomessa monen taudin varalta. Vuosittainen emakkojen tautiseuranta perustuu noin tuhanteen teurastettavista emakoista otettuun verinäytteeseen.

Lue lisää (Evira)

Broilereiden pitäjiltä edellytetään osaamistodistus

Broilereiden pitäjiltä edellytetään jatkossa koulutuksen järjestäjän antama osaamistodistus. Jos henkilöllä on vähintään kolmen vuoden kokemus broilereiden hoidosta 30.6.2010 mennessä, hän voi kuitenkin 1.5.2012 asti hakea koulutuksen vastaavuutta osoittavan todistuksen omasta aluehallintovirastostaan.

Lue lisää (Evira)

Siipikarja suojaan kevään ajaksi

Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja on aiempien vuosien tavoin suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin kevätmuuton aikaan. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti siipikarja tulee pitää joko sisätiloissa tai suojata niiden ulkoilualue kauttaaltaan esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla 1.3.–31.5. välisenä aikana.

Lue lisää (Evira)

Siipikarjan tarttuvaa henkitorventulehdusta on todettu länsisuomalaisessa harrastekanalassa

Siipikarjan tarttuvaa henkitorventulehdusta (Infectious laryngotracheitis eli ILT) on todettu länsisuomalaisessa harrastekanalassa. Tapaus tuli ilmi, kun tilalta lähetettiin kuollut kana tutkittavaksi Eviraan. Tartunta vahvistui Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa tehdyissä lisätutkimuksissa. Tartunnanlähteestä ei ole tietoa. Suomessa tautia on todettu tätä ennen vuonna 1978. ILT-tauti ei tartu ihmiseen.

Lue lisää (Evira)

Kaakkoissuomalaisista kesykyyhkyistä todettu newcastlen taudin aiheuttavaa virusta

Kuolleista kesykyyhkyistä (puluista) on todettu paramykso-1-virus Evirassa tehdyissä tutkimuksissa. Kolme Imatralta kuolleena löydettyä lintua toimitettiin Eviraan tutkittavaksi.

Lue lisää (Evira)

Kaloista on löydetty sisävesialueella harvinaista IPN-tautia

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira selvittää sisävesialueella harvinaisen IPN-taudin (infectious pancreatic necrosis, tarttuva haimakuoliotauti) esiintymistä kalanviljelylaitoksella Kymijoen vesistössä. Suomen merialueelta IPN-virusta todetaan vuosittain. IPN-virus on ihmiselle vaaraton eikä se estä kalan käyttöä ruokakalana.

Lue lisää (Evira)

Kettujen parvovirusta vastaan kannattaa rokottaa

Kahden viime vuoden aikana on Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa tutkituista tarhattujen kettujen näytteissä todettu yleisesti parvovirusta. Syksyn 2011 aikana Eviraan tuli näytteitä pariltakymmeneltä kettutarhalta. Kettujen verinäytteissä on myös todettu kohonneita parvon vasta-ainemääriä, mikä viittaa sairastettuun infektioon.

Lue lisää (Evira)

Bakteerien antibiootteihin kohdistuvan vastustuskyvyn seuranta EU:ssa tuottaa tärkeää tietoa kamppailussa antibioottiresistenssiä vastaan

Yleisimmin ruokamyrkytyksiä Euroopassa aiheuttavat zoonoottiset bakteerit, kuten salmonella ja kampylobakteeri, osoittautuivat vuonna 2010 usein vastustuskykyisiksi usealle antibiootille. Antibioottiresistenssin esiintyvyys eläimistä ja elintarvikkeista eristetyissä bakteereissa vastasi vuonna 2010 edellisvuosia.

Lue lisää (Evira)

Salmonellan torjunta EU:ssa etenee - Suomessa listeriaa muita maita enemmän

Ihmisillä todettujen salmonellatartuntojen määrä ja salmonellan esiintyvyys siipikarjassa vähenivät EU:ssa vuonna 2010. Edellisvuoteen verrattuna ihmisillä todettiin lähes yhdeksän prosenttia vähemmän salmonellatartuntoja. Vuosi oli jo kuudes peräkkäinen kun ihmisillä todettujen salmonellatartuntojen määrä EU:ssa aleni. Salmonella Enteritidis oli edelleen Suomessa yleisin ulkomailla saatujen salmonellatartuntojen aiheuttaja.

Lue lisää (Evira)

Eläinlääkäreitä ja tuottajia pyydetään ilmoittamaan nautojen, lampaiden ja vuohien luomistapauksista ja epämuodostumista vasikoilla, karitsoilla ja kileillä

Nautojen, lampaiden ja vuohien luomisten syiden seurantaa tehostetaan Suomessa. Syksyllä 2011 löydettiin Saksasta naudoista uusi virus, joka nimettiin Schmallenberg – virukseksi löytöpaikkansa mukaan.

» Lue lisää

MMM:n asetus kanojen salmonellavalvontaohjelman muuttamisesta astui voimaan 1.3.2012

Merkittävin muutos valvontaohjelmaan on munintavaiheessa olevien emoparvien näytteenoton siirtyminen hautomoista emokanaloihin.

» Lue lisää

Kerro omistajalle mihin lähetät verinäytteen tutkittavaksi

Hyvä asiakassuhde on meille kaikille tärkeää. Joskus lemmikin omistaja tuntuu tämän menettäneen, sillä näytetuloksia kysellään Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta. Hoitavan eläinlääkärin on tärkeää muistaa kertoa omistajalle, miten hän saa tietoonsa lemmikkinsä tutkimustulokset.

» Lue lisää

Ajankohtaista tarttuvista taudeista -teemapäivä 22.5. ja Lääkepäivä 23.5.

Evira tarjoaa koulutusta tarttuvista eläintaudeista ja eläinten lääkitsemisestä perinteiseen tapaan toukokuussa.

» Lue lisää

Eviran Kuopion toimipaikan obduktiosali avataan jälleen 3.4.2012

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Kuopion toimipisteen obduktiosali avataan remontin jälkeen 3.4.2012.

» Lue lisää

Eläintaudit Suomessa 2010

Eläintaudit Suomessa 2010 julkaisu löytyy Eviran internetsivuilta

Yrityksen luvat ja ilmoitukset nyt yhdessä osoitteessa

Yritys-Suomi -verkkopalvelussa on julkaistu ”Yrityksen luvat” -kokonaisuus. Siihen on koottu yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyitä toimialoittain.

» Lue lisää

Puhelinnumeromme muuttuvat 12.4.2012

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran 020-alkuiset puhelinnumerot poistuvat käytöstä ja tilalle tulee valtionhallinnon uusi 0295-alkuinen numerointi. Vaihteen uusi numero 12.4.2012 alkaen on 029 530 0400. Matkapuhelinnumerot säilyvät pääosin ennallaan

» Lue lisää

Evira Facebookissa

Tutustu Eviran Facebook-sivuihin

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400