Siipikarjan parvitietojen kerääminen

Suomen kansallinen salmonellavalvontaohjelma on oiva osoitus pienen kansan yhteistyökyvystä ja –halusta. Koko ketjun kattava vastuullinen toiminta on tuottanut meille Euroopassa kadehdittavan aseman lähes salmonellavapaan siipikarjan tuottajamaana. Kaikissa EU-maissa toteutetut salmonellatilanteiden vertailut vakuuttivat viimeisetkin epäilijät siitä, että Suomen salmonellan vastainen toiminta on laadukasta.

Evira on vuosittain raportoinut EU:lle täällä ohjelman mukaan otetut näytemäärät ja niiden tulokset. EU:n valvontaviranomaisia kiinnostaa kuitenkin myös kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden parvimäärät Suomessa. Viranomaisilta on tähän asti puuttunut järjestelmä, jolla saataisiin selville montako tietyn tuotantolinjan ja ikäpolven parvea vuoden aikana maassamme on ollut. Vasta tämä tieto varmistaa, että näytemäärämme vastaa vaadittua, eli on riittävä suhteessa parvien määrään.

Pitopaikat tietojen antajina
Asetuksessa siipikarjan salmonellavalvontaohjelmasta, MMMa 1148/2006 (28 §), edellytetään, että pitopaikka toimittaa tiedot parvimääristä kunnaneläinlääkärille. Tietojen ilmoittamisessa suositellaan käytettäväksi lomaketta, joka löytyy Eviran tekemästä ohjeesta toimijoille (Siipikarjan salmonellavalvonta 2007) ja Eviran internetsivuilta osoitteesta:
http://www.palvelu.fi/evi/files/72_653_306.doc

Lomakkeesta on olemassa myös itsejäljentävä paperiversio, jota voi tilata Evirasta puhelinnumerosta 020 77 24782 / Mika Varjonen.

Siipikarjan emokasvattamon, emokanalan, kanalan ja kasvattamon on toimitettava yhteenveto vuoden 2007 aikana tilalla olleiden parvien määrästä kunnaneläinlääkärille. Ilmoitus on tehtävä vuoden 2008 tammikuun loppuun mennessä.

Kunnaneläinlääkärit parvitietoja patistamaan
Kana- broileri- ja kalkkunatiloja on hyvä muistuttaa parvitietojen toimittamisesta mahdollisimman nopeasti. Kunnaneläinlääkärit toimittavat alueensa pitopaikoilta kerätyt parvitiedot läänineläinlääkäreille.

Läänineläinlääkärit kokoavat tiedot ja toimittavat ne Eviran Turun toimipisteeseen (PL 119, 20101 Turku) helmikuun loppuun mennessä.

Huomatkaa myös muutokset salmonellavalvonnassa
Salmonellavalvontaohjelmaan tulee vuoden 2008 alusta yksi uusi näytteenottomuoto, kanalan pölynäyte. Se otetaan kanaloissa normaalin valvontaohjelmaan kuuluvan käynnin yhteydessä.

Toinen vuoden alussa tapahtuva muutos on salmonellavalvonnan laajeneminen tiloille, jotka harjoittavat kananmunien suoramyyntiä tai tarkastamattoman kalkkunan tai broilerin lihan suoramyyntiä. Suoramyyntitiloille valvontaohjelma on normaalia kevyempi.

Salmonellavalvonta tulee sellaisenaan voimaan vuoden alusta myös niissä kanaloissa, jotka sijaitsevat munien kaupanpitämiseen liittyvän komission asetuksen (EY) N:o 557/2007 tarkoittamalla poikkeusalueella (Oulun ja Lapin läänit, Itä-Suomen läänissä sijaitsevat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat ja Ahvenanmaa).

Em. muutokset sekä ohjelman koko sisältö löytyvät maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta 1148/2006.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus MMMa 1148/2006

Lisätietoja:
Elintarvikeylitarkastaja Mari Laihonen, p. 020 77 24780
Eläinlääkintöylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, p. 020 77 24216
Ylitarkastaja Mika Varjonen, p. 020 77 24782

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400