Prov på slem från näsborrarna på svin efterlyses med tanke på svininfluensa

För att klarlägga svininfluenssituationen hoppas Evira få prov för att påvisa virus på svingårdar där symtomen tyder på akut svininfluens. Sådana symtom är t.ex. att nästan alla djur i svingården har insjuknat samtidigt eller att de har symtom på sjukdom i luftvägarna, t.ex. hosta, feber, nosflöde på kort tid hos olika åldersgrupper. För att påvisa virus behövs prov på slem från näsborrarna.

» Läs mera

Slutrapport om uppföljningen av bortskaffandet av nötkreatur som dött eller avlivats på gårdarna

Effektivare tillsyn över bortskaffandet av kadaver av nötkreatur som dött eller avlivats på gårdarna var ett särskilt mål 2008 för enheten för djurens hälsa och välmående. Den genomfördes som ett projekt enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras övervakningsprogram för djurens hälsa och välmående (EHO) och i det deltog alla länsstyrelser med undantag av Åland. Slutrapporten från projektet är nu klar.

» Läs mera

Förskrivning av läkemedelsfoder

Lagstiftningen om medicinsk behandling av djur ändrades i början av året. Samtidigt ändrades också bl.a. förlagan till recept på läkemedelsfoder. Dessutom förlängdes förvaringstiden för recept på läkemedelsfoder till fem år. Om förskrivning av läkemedelsfoder bestäms i jord- och skogsbruksministeriets förordning om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur (7/VLA/2008). I bilaga 7 till förordningen finns en förlaga till recept på läkemedelsfoder.

» Läs mera

Restriktioner för förflyttning av djur med tanke på eventuell bluetonguesmitta som når landet / eventuella vaccinationer

Tidigare hade man den uppfattningen att bluetongue hos idisslare kunde förekomma endast söder om 55:e breddgraden tills en epidemi av bluetongue serotyp 8 började sprida sig från Holland och Belgien. Epidemin spred sig mycket snabbt över västra Europa. EU-lagstiftningens bluetonguedirektiv hade nyligen reviderats år 2000 i första hand utgående från hanteringen av de bluetongue-epidemier som förekommit hos får i Italien, Spanien och Portugal. Direktivet innehåller strikta restriktioner för förflyttning av djur.

» Läs mera

Beviljande av pass för sällskapsdjur

Pass för sällskapsdjur krävs av hundar, katter och frettar för transporter mellan EU-länderna. I Finland sköts distributionen av pass för sällskapsdjur via veterinärerna. Veterinären kan utfärda pass endast för djur som är identifikationsmärkta och är vaccinerade mot rabies. Tomma pass för sällskapsdjur får inte säljas till kunderna eller skickas till andra länder. Passet är avsett endast för sällskapsdjur från EU-länderna.

» Läs mera

Årspublikationen Eläintaudit Suomessa 2008 har utkommit

I publikationen har samlats årsstatistik som gäller djursjukdomar som ska bekämpas samt annan aktuell information. Publikationen är på finska.
Ladda ner Eläintaudit Suomessa 2008 (Evira)

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400