Makuuparsien määrä lypsylehmäpihatossa

Eviran saaman tiedon mukaan lypsylehmien makuuparsipihatoissa esiintyy melko usein ns. ylitäyttöä eli eläimiä on enemmän kuin makuuparsia. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti myös eläinten hyvinvoinnin ammattilaisten keskustelupalstalla viime syksynä. Alla kunnaneläinlääkäreille tiedoksi Eviran näkemys asiasta.

Eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 1§ mukaan samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua yhtä aikaa makuulle. Saman asetuksen 3§ säädetään, että eläimellä on oltava käytettävissä sopiva makuupaikka. Näin ollen Eviran näkemyksen mukaan jokaiselle lypsylehmälle tulee olla pihatossa makuuparsi. Lantakäytävää ei voida pitää sopivana makuupaikkana. Poikkeuksena parsi/lehmä periaatteesta voisi olla tilanne, jossa tilalla on osoitettavissa lehmille parsien lisäksi tai parsien tilalle muu sopiva makuupaikka esimerkiksi erillinen kuivitettu makuualue. Käsityksemme mukaan tällainen käytäntö on kuitenkin poikkeuksellista. Tällöin eläinsuojeluviranomainen joutuu erikseen harkitsemaan makuualueen sopivuuden.

Eläinsuojeluasetus (Finlex)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Helena Hepola, p. 020 77 24251
Jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p. 020 77 2422

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400