Schmallenbergviruset spred sig inte till nya områden under 2013

Resultaten av de undersökningar av tankmjölk som gjorts i vår visar att Schmallenbergviruset inte har spritt sig bland nötkreatur märkbart längre norrut under 2013.

Med undantag för några enstaka fynd har SBV-antikroppar inte konstaterats norr om linjen Karleby-Kitee.

Schmallenbergvirus samt uppföljning av tankmjölk från mjölkboskap (på finska)

Mera information:
specialforskare, sektionschef Ulla Rikula, tfn 050 563 2052

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400