Eläinlääkäreitä valvotaan

Evira aloittaa kaksi uutta eläinlääkäreiden valvontaprojektia, jotka kohdistuvat huumausaineiden ja PKV-lääkkeiden sekä kolmannen polven kefalosporiineja sisältävien valmisteiden käyttöön.

Huumausaineet ja PKV-lääkkeet

Valvontaprojekti toteutetaan vuosien 2014 ja 2015 ostojen perusteella lähettämällä vuosina 2015-2016 selvityspyyntöjä eläinlääkäreille. Selvitys pyydetään niiltä eläinlääkäreiltä, jotka ovat hankkineet suuria määriä suun kautta annettavia huumausaineita tai PKV-valmisteita, joita joko saa luovuttaa rajoitetusti vastaanotolta tai joita ei saa lainkaan luovuttaa vastaanotolta, sekä eläinlääkäreille, jotka ovat hankkineet poikkeavan suuria määriä muita huumausaineita tai PKV-lääkkeitä (esimerkiksi injektiot). Lisäksi selvitys pyydetään kaikilta eläinlääkäreiltä, jotka ovat hankkineet ihmisille tarkoitettuja nukahtamislääkkeitä. Selvityspyyntö koskee valmisteiden käyttöä sekä perusteita, joilla niitä on luovutettu vastaanotolta. Eläinlääkäri voi osoittaa valmisteiden käytön esimerkiksi huumausainekirjanpidon tai potilaskortiston avulla. Valmisteiden luovutus voidaan osoittaa luovutettuja lääkkeitä koskevan kirjanpidon avulla.

Vuonna 2015 selvityspyynnön saavat kaikki nukahtamislääkkeitä hankkineet eläinlääkärit sekä 20-30 eniten muita valmisteita hankkinutta eläinlääkäriä. Vuonna 2016 selvityspyyntöjä lähetetään saman verran.

Kolmannen polven kefalosporiinit

Kolmannen polven kefalosporiinien käyttöä koskeva valvontaprojekti aloitetaan vuonna 2016 ja siitä tulee pysyvä. Ensi vuodesta lähtien lähetetään selvityspyyntö kymmenelle eniten kyseisiä valmisteita tilanneelle eläinlääkärille sekä kaikille hevosklinikoille, jotka ovat näitä valmisteita hankkineet. Jatkossa valvonta kohdistuu myös muihin mikrobilääkkeisiin, joiden käytölle on asetettu erityisiä ehtoja. Selvityspyynnössä pyydetään eläinlääkäriä osoittamaan, että hän on noudattanut valmisteiden käytölle asetettuja ehtoja. Tämän voi tehdä esimerkiksi lähettämällä kopiot potilasasiakirjoista.

Kolmannen polven kefalosporiineja sisältäviä eläinlääkevalmisteita saa käyttää vain niille eläinlajeille ja käyttötarkoituksiin, jotka on mainittu valmisteyhteenvedossa. Myyntiluvalliset valmisteet on hyväksytty ainoastaan kissoille ja koirille sekä naudoille ja sioille. Hevosille käytettävälle valmisteelle on mahdollista hakea erityislupaa. Kolmannen polven kefalosporiineja on 1.12.2014 lähtien saanut käyttää vain, jos luotettavan mikrobiologisen diagnoosin ja herkkyysmäärityksen perusteella, epidemiologisen tiedon tai muiden eläinlääketieteellisesti perusteltujen syiden mukaan muuta tehokasta lääkettä ei ole käytettävissä tai muu hoito ei olisi riittävän tehokas.

Lue lisää:
Tietoa huumausaineista
Mikrobilääkkeiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä:
Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille
(1054/2014, muut 22/15)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (17/14)

Lisätietoja:
ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 040 489 3352, henriette.helin-soilevaara@evira.fi

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400