Eläinsuojeluviranomaiset kokoontuivat Säätytalolla

Noin 150 eläinsuojeluviranomaista kokoontui 24.11.2010 Helsingin Säätytalolle Eviran järjestämään viranomaisten eläinsuojelupäivään. Hyvän vastaanoton saanut eläinsuojeluviranomaisten välinen keskustelutilaisuus on tarkoitus järjestää jatkossa vuosittain.

Eviran ensimmäistä kertaa järjestämään valtakunnalliseen viranomaisten eläinsuojelupäivään oli kutsuttu kaikki eläinsuojelulain mukaiset viranomaiset vahvistettuna syyttäjillä. Tapahtumalle tuntuu olleen selvä tilaus, mikä näkyi ilmoittautuneiden ilahduttavan korkeassa määrässä. Kaikki kutsutut tahot olivat Säätytalolla hyvin edustettuina, ja osallistujia saapui aina pohjoisinta Suomea myöten.

Edellisenä yönä iskenyt lumimyräkkä sotki pahasti aamuliikennettä, mutta tästä huolimatta Säätytalon isossa salissa ei montaa tyhjää tuolia näkynyt. Runsaslukuisimpana paikalla olivat edustettuina virkaeläinlääkärit -läänineläinlääkärit, kunnan- ja kaupungineläinlääkärit, valvontaeläinlääkärit, tarkastuseläinlääkärit, rajaeläinlääkärit sekä terveydenhuollon johtajat - joita tilaisuudessa oli yhteensä kahdeksisen kymmentä. Kuntasektorilta oli mukaan ilmoittautunut myös kymmenkunta terveystarkastajaa. Hallinnonalan edustajia Evirasta ja maa- ja metsätalousministeriöstä oli paikalla parikymmentä.

Poliisien ja syyttäjän vahva edustus tilaisuudessa mahdollisti antoisan keskustelun eläinsuojeluvalvontaprosessin kaikkien eri sektorien välillä. Poliisi oli saapunut tilaisuuteen ilahduttavasti yli kolmenkymmenen edustajan voimin. Myös syyttäjiä oli paikalla toistakymmentä.

Alustuspuheenvuoroissa käytiin läpi koko eläinsuojeluvalvontaprosessi

Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallio avasi tilaisuuden ja johti puhetta koko päivän ajan. Eviran puheenvuoron pitivät myös Eläinten terveys ja hyvinvointi –yksikön johtaja Jaana Mikkola, joka esitteli maassamme tehtävää eläinsuojeluvalvontaa ja sen nykytilaa, sekä lakimies Minna Ruotsalo, joka selvensi eläinsuojelutarkastusten juridisia kuvioita ja toi esille omia havaintojaan eläinsuojeluvalvonnan ongelmakohdista.

Ansiokkaat alustuspuheenvuorot pitivät lisäksi Kangasniemen kunnaneläinlääkäri Maria Tirkkonen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Hanna Lounela, komisario Outi Petersohn Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselta sekä kihlakunnansyyttäjä Jarmo Rintala Pohjanmaan syyttäjänvirastosta. Alustuksissa kuvailtiin eläinsuojeluvalvontaprosessin kulkua valvontatilanteesta poliisitutkinnan kautta eläinsuojelurikosten käsittelyyn syyttäjälaitoksessa. Kukin alustaja toi lisäksi esille omia kokemuksiaan sekä kehitysehdotuksia viranomaisten toimintaan prosessin eri vaiheissa. Kuten kihlakunnansyyttäjä Jarmo Rintala totesi, tarkka dokumentointi tutkinnan kohteena olleen ajanjakson tapahtumista ja olosuhteista on keskeisessä asemassa prosessin onnistuneelle loppuunsaattamiselle.

Paikallinen yhteistyö kaiken perusta

Alustusten jälkeen tilaisuudessa käytiin aktiivista keskustelua eri osallistujatahojen kesken. Keskusteluissa todettiin yhteisesti, että viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedonkulku ovat avainasemassa tapausten käsittelyn kitkattomalle sujumiselle. Viranomaisten verkostoituminen sekä yhteiset toimintalinjat, toimintatavat sekä toimintaohjeet ovat keinoja, jolla tähän tavoitteeseen voitaisiin päästä. Evira toikin esille halukkuutensa yhteistyöhön esimerkiksi poliisien koulutuksessa ja ohjeistuksessa, mikä voisi osaltaan edesauttaa eläinsuojelurikosten tutkintaa ja virka-avun saantia valvontatilanteissa.

Tilaisuus koettiin osallistujien keskuudessa erittäin tarpeelliseksi. Valtakunnallisen yhteistyön lisäksi esille nousi tarve erityisesti alueellisen yhteistyön tiivistämisestä eri viranomaisten kesken. Pallo heitettiinkin tämän suhteen aluehallintovirastoille, joiden toivotaan järjestävän tulevan vuoden aikana vastaavia paikallisia tilaisuuksia oman alueensa eläinsuojeluviranomaisille.

Kokemuksia alueellisen viranomaisyhteistyön kehittämisestä päästään toivottavasti esittelemään ensi vuoden viranomaisten eläinsuojelupäivillä, joiden ajankohdaksi on alustavasti suunniteltu 23.11.2011.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 020 77 24330, 040 489 3355

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400