Sikojen MRSA tartunnan seuranta 2009-10

MRSA -löydöksiä tuotantoeläimistä on raportoitu viime vuosina eri puolilla maailmaa. Erityisesti sikojen on todettu kantavan tiettyä MRSA -tyyppiä (kloonikompleksi CC398), jonka on myös raportoitu tarttuneen sikojen kanssa työskenteleviin henkilöihin. Tartunnasta on aiheutunut, joskin harvoin, infektioita ihmisillä.

» Lue lisää

Vuoden 2008 eläinkuljetuksissa havaittiin vähemmän rikkeitä kuin aiempina vuosina

Vuonna 2008 tarkastettiin teurastamoissa ja tien päällä 328 eläinkuljetusta, joista noin 11 prosentissa havaittiin eläinsuojelullisia epäkohtia. Eläinkuljetustarkastuksissa havaittiin selvästi vähemmän epäkohtia kuin aiempina vuosina. Huomattava osa havaituista epäkohdista johtui puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

» Lue lisää

ISO standardin 11784 ja 11785 mukaiset mikrosirut eläinten merkitsemisessä

Eläinten merkitsemisen mikrosirulla on tarkoitus edistää eläinten varmaa, nopeata ja yksilöllistä tunnistamista. Mikrosirujen standardoinnin tarkoituksena on yhtenäisen järjestelmän ja yksiselitteisen tunnistenumeroinnin luominen ja ylläpitäminen siten, että ainakaan tietyn standardin puitteissa eivät eri valmistajat tuota samoja tunnistenumeroita. Valmistajat ovat sopineet ISO standardin mukaisesti numeroavaruuden käyttämisestä ja pitävät kirjaa tuottamistaan tunnistenumeroista.

» Lue lisää

Komission asetus (EY) N:o 504/2008 hevoseläinten tunnistamisesta

Euroopan yhteisöjen komission asetus hevoseläinten tunnistamisesta (EY) N:o 504/2008 on astunut voimaan heinäkuun 1 päivänä 2009 ja se koskee kaikkia EU:n alueella syntyneitä ja EU:n alueelle tuotuja hevoseläimiä (mm. hevoset, ponit, aasit, seeprat sekä niiden risteytykset) riippumatta siitä millaista harrastus- tai muuta käyttötarkoitusta varten eläimiä pidetään tai päätyvätkö eläimet aikanaan elintarvikeketjuun vai eivät. Asetuksen tarkoituksena on selkiyttää ja yhtenäistää hevoseläinten tunnistamista ja tunnistusasiakirjojen myöntämiskäytäntöjä EU:n eri jäsenvaltioissa.

» Lue lisää

Suomessa todettu ensi kertaa lepakkoraivotautia

Suomessa on ensimmäisen kerran todettu lepakkoraivotautia Turun seudulta 14.8.09 Eviraan tutkittavaksi toimitetusta lepakosta (vesisiippa eli Myotis daubentoni). Lepakosta eristettiin European Bat Lyssavirus 2 (EBLV-2).

» Lue lisää

Lääkepäivän luennot ja uudistetut mikrobilääkesuositukset Eviran internetsivuilla

15.5.2009 pidetyn Lääkepäivän luennot ovat saatavissa Eviran internetsivuilta. Lääkepäivällä käsiteltiin muun muassa ESBL:ää, lääkkeiden maahantuontia ja internet-kauppaa, lääkkeiden luokittelua sekä muuttunutta eläinten lääkitsemistä koskevaa lainsäädäntöä.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400