Afrikkalainen sikarutto Pietarin alueella

Venäjän viranomaiset vahvistivat 9. tammikuuta, että Pietarin kaupungin ja Leningradin läänin alueella on jälleen todettu afrikkalaista sikaruttoa (ASF). EY-lainsäädännön mukaan Venäjältä ei saa tuoda sikoja eikä sianlihatuotteita EU-alueelle. Lisäksi EU on antanut suojapäätöksen koskien eläinten kuljetusajoneuvojen puhdistuksen ja desinfioinnin dokumentointia.

Pietarin alueen toinen ASF-tapaus
Tammikuussa 2011 todettu ASF on toinen lähellä Suomen rajaa tapahtunut tautipurkaus. Edellinen ASF-tapaus Pietarin läheisyydessä todettiin syksyllä 2009. Tämänhetkisten tietojen mukaan kummassakin tapauksessa kyseessä on ollut yksittäistapaus eikä tauti ole levinnyt alueen muihin tiloihin eikä villisikoihin. Tartunnanlähteeksi on esitetty muualta Venäjältä Pietarin alueelle tuotuja eläinperäisiä elintarvikkeita. Tautia esiintyy Etelä-Venäjällä ja Kaukasuksen alueella, jossa se on levinnyt vuodesta 2007 lähtien. Tautia ei ole koskaan todettu Suomessa.

Jos epäilet afrikkalaista tai klassista sikaruttoa
Kummankin taudin akuutin vaiheen tyypillisiä oireita ovat korkea kuume, verenpurkaukset iholla ja sisäelimissä ja korkea kuolleisuus. Joskus taudit voivat olla lieväoireisia. Oireena voi myös olla luomisia. Kun eläimen iholla ja korvissa on selvästi havaittavia verenpurkaumia, on syytä epäillä akuuttia klassista sikaruttoa tai afrikkalaista sikaruttoa. Itämisaika on yksittäisissä eläimissä 5-15 vuorokautta. Kaikenikäiset siat sairastuvat. Tilan sairastuvuus- ja kuolleisuusaste voi olla 100 prosenttia. Jos sikatilalla havaitaan sioissa ASF:n oireita tai muista syistä epäillään sikojen sairastuneen afrikkalaiseen sikaruttoon tai muuhun vakavaan sikatautiin, tulee välittömästi ottaa yhteys tilan sijaintikunnan kunnaneläinlääkäriin, tai jos häntä ei tavoiteta, läänineläinlääkäriin. Evirassa on valmius sekä afrikkalaisen että klassisen sikaruton toteamiseen. Näytteeksi otetaan seerumiverinäyte sekä tonsillaa, imusolmukkeita, pernaa, munuaista ja keuhkoa.

Tartunnalta suojautuminen
ASF:n maahantulon estämisessä on tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Alueilta, joilla tautia esiintyy, ei ole lupa tuoda sikoja, sianlihaa eikä niistä valmistettuja elintarvikkeita EU:n alueelle. Tauti voi levitä sikoihin esimerkiksi eläinperäisistä elintarvikkeista tai villisian metsästyksessä käytetyistä metsästysvarusteista. Komissio antoi suojapäätöksen 2011/78/EU koskien ASF:n leviämisen ehkäisemistä Venäjältä EU:n alueelle. Sen perusteluissa todetaan, että vuodesta 2007 Venäjällä on esiintynyt useita ASF-taudinpurkauksia ja tammikuussa 2011 Pietarin alueen taudinpurkaus oli hyvin lähellä EU:n rajoja. Vaikka sikojen ja sianlihatuotteiden tuonti Venäjältä EU:n alueelle on kielletty, voi tauti levitä tyhjien eläinkuljetusajoneuvojen mukana. Tämän vuoksi Venäjältä tulevien eläinkuljetusautojen pesu ja desinfektio nousevat tärkeään rooliin.

Suojapäätöksellä säädetään, että sikoja Venäjälle kuljettaneet eläinkuljetusautot on pestävä ja desinfioitava eläinten purkamisen jälkeen ennen tulemista EU:n alueelle ja tästä on esitettävä tullissa viranomaisille todistus. Rajaviranomaisen on tarkastettava, että kuljetusväline on pesty ja desinfioitu tyydyttävästi. Jos näin on, viranomainen antaa tarkastuksesta todistuksen. Jos pesua ja desinfektiota ei ole suoritettu hyväksyttävällä tavalla, rajaviranomainen voi estää eläinkuljetusauton saapumisen EU:n alueelle tai määrätä sen puhdistettavaksi. Suojapäätöksessä on esitetty malli molemmista kaavakkeista: ilmoitus eläinkuljetusajoneuvon puhdistuksesta sekä rajaviranomaisen antama todistus puhdistuksen riittävyydestä.

Tämän lisäksi Eviran ohjeen, joka perustuu asetukseen MMMa3/EEO/2001, mukaisesti kolmansista maista tulevat eläinkuljetusajoneuvot on pestävä ja desinfioitava Suomessa uudelleen ennen lastausta. Mikäli eläinkuljetusajoneuvoa on käytetty nautojen ja sikojen kuljettamiseen, on uudelleendesinfiointi tehtävä hyväksytyssä desinfiointipaikassa.

Sikatiloilla taudin torjunnassa on tärkeintä tautisuojauksen ylläpito sekä 48 h karenssiajan noudattaminen ulkomaisten maatilavierailuiden jälkeen ja tautialueelta saapuvien maatilatyöntekijöiden kohdalla.

Lue lisää oireista ja tautitorjunnasta (Eviran tiedote)

Lisätietoa afrikkalaisesta sikarutosta (Evira)

Myös villisikoja tutkitaan
Evira tutkii Kaakkois-Suomesta metsästettyjä villisikoja. Näytteitä kerätään yhteistyössä Kymen riistanhoitopiirin kanssa.

Lisätietoja villisikojen tutkimisesta (Evira) 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400