Flera fall av infektiös anemi i Europa – införselbegränsningarna från Rumänien har skärpts

I Europa har i år konstaterats flera fall av infektiös anemi hos hästar och åsnor (EIA) i bl.a. Frankrike, Tyskland, Belgien, Italien och på de brittiska öarna. Bakgrunden utgörs av att sjukdomen är endemisk i Rumänien och att den spridits till Europa särskilt på grund av olaglig utförsel av hästar.

Största delen av fallen har påvisats vid rutintestning i samband med införsel, när myndigheterna har säkerställt att hästen bär på antikroppar mot infektiös anemi. Endast en del av hästarna har uppvisat kliniska symtom. Eftersom symtomen på infektiös anemi är ospecifika händer det lätt att de inte upptäcks. Därför är det sannolikt att det finns betydligt flera sjukdomsfall i Europa.

De ökade transporterna av hästdjur från ett land till ett annat ökar risken för spridning av sjukdomen. Enligt de rumänska myndigheterna är den olagliga utförseln svår att övervaka och fast veterinärer och poliser utför gemensamma kontroller, är myndigheterna inte alltid medvetna om att hästar förs ut, eftersom djuren inte har anmälts via systemet TRACES (Trade Control and Expert System).

Enligt EU-kommissionens reviderade skyddsbeslut 2010/346/EG från i somras ska alla hästdjur som förs ut från Rumänien undersökas före utförseln med tanke på infektiös anemi. I en del av Rumänien är förflyttningar förbjudna. Alla hästdjur som förs ut från Rumänien ska märkas med ett mikrochip. Bestämmelseorten ska anmälas på förhand via TRACES-systemet minst 36 timmar innan hästdjuren anländer. Andra hästdjur än de som sänds direkt till slakteriet ska isoleras på bestämmelseanläggningen under tjänsteveterinärens tillsyn i minst 30 dagar och tjänsteveterinären ska ta prov med tanke på infektiös anemi.

I Finland har infektiös anemi senast påträffats 1943. Sjukdomen har i allmänhet dödlig utgång. Om djuret överlever förblir det smittbärare och smittspridare hela livet. Staten betalar undersökningar och tjänsteveterinärens provtagning med tanke på infektiös anemi.

Mera information:
Sektionschef Jaana Vuolle, tfn 020 77 24217, 040 489 3322
Sektionschef Miia Jakava-Viljanen, 020 77 24587, 050 351 0308

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400