Turkiseläinten uuden taudin syytä etsitään turkiseläinkasvattajien, yliopiston sekä viranomaisten yhteistyönä

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (STKL), Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellinen tiedekunta (HYELTDK) sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira käynnistävät yhteistyöhankkeen, jossa selvitetään syitä turkiseläimillä esiintyvään, mahdollisesti eläimestä toiseen tarttuvaan, silmä- ja ihotulehdukseen. Hankkeen tuloksia hyödynnetään taudin vastustamisen ja hävittämisen sekä eläinten hoidon suunnittelussa. Hanke aloitetaan marraskuussa 2010 ja se jatkuu vuoden 2011 loppuun asti.

Viimeisten vuosien aikana on Suomessa esiintynyt yhä enenevässä määrin turkiseläimillä uutta silmä- ja iho -ongelmaa. Taudin syy ei ole tähänastisista tutkimuksista huolimatta selvinnyt. Syyksi epäillään kuitenkin jonkinlaista tarttuvaa tautia koska on viitteitä siitä, että tauti olisi levinnyt tiloilta toiseen uusien eläinten mukana. Samantyyppistä tautia on myös esiintynyt muissa turkistuottajamaissa kuten Kanadassa ja ilmeisesti myös Tanskassa.

Ketuilla on esiintynyt erityisesti marras–joulukuussa silmätulehduksia kun taas minkeillä ja suomensupilla on esiintynyt samaan aikaan huomattavia määriä tassu- ja ihotulehduksia. Oireet kehittyvät eläimillä nopeasti parissa päivässä eikä taudin hoito antibiooteilla näytä kovin hyvin tehoavan. Nuoret eläimet näyttäisivät olevan herkempiä sairastumaan tautiin. Kevättä kohti sairastuvuus vähenee eikä uusia tapauksia ilmaannu enää maaliskuun jälkeen ennen syksyä. Siitoseläimet sairastuvat joulu–helmikuun aikana. Tauti tuntuu olevan lievempioireinen joulun jälkeen.

Hankkeessa on tarkoitus kerätä kattava otos näytteitä tarkoin valituilta tarhoilta. Näytteet tutkitaan Eviran Seinäjoen toimipaikassa ja jatkotutkimuksia suoritetaan Eviran virologian yksikössä, HYELTDKssa sekä sen yhteistyölaboratorioissa. Taudin tämän hetkinen laajuus, taudille altistavia tekijöitä sekä tähän asti käytettyjä toimenpiteitä taudin taltuttamiseksi, selvitetään laajassa turkiseläinkasvattajille suunnatussa kyselytutkimuksessa.

Lisätietoja:
Heli Kallio, Evira, heli.kallio@evira.fi
Tuula Dahlman, STKL, tuula.dahlman@stkl-fpf.fi
Heidi Rosengren, HYELTDK, heidi.rosengren@helsinki.fi

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400