Myndigheternas djurskyddslag 21.11.2012 i Uleåborg

Livsmedelssäkerhetsverket Evira ordnar igen i november myndigheternas djurskyddsdag, som utöver det informativa inslaget även fungerar som ett diskussionsforum med syfte att intensifiera samarbetet mellan olika myndighetsaktörer på såväl lokal som riksomfattande nivå.

Evenemanget är avsett för alla myndigheter som i sitt arbete kommer i kontakt med djurskyddsfrågor, såsom tjänsteveterinärer, hälsoinspektörer, poliser och åklagare.

Årets evenemang ordnas onsdagen den 21 november 2012 kl. 9-16.30 i hotell-restaurang Lasaretti, Kasarmintie 13, Uleåborg. Program och anmälningsdirektiv sänds till målgrupperna med e-post under september. Det är också möjligt att följa evenemanget via videoförbindelse på vissa regionförvaltningsverks verksamhetsställen. Mera information i samband med anmälan.

Evenemanget ordnades första gången 2010 i Helsingfors, 2011 var Tammerfors värdort. Bägge gångerna översteg antalet deltagare 150 och de kom från hela djurskyddsmyndighetskedjan.

Mera information:
Överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 4893355 sanna.varjus@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400