Eläintautilain tuomat muutokset EU:n jäsenvaltioiden välisissä eläinten ja eläinperäisten tuotteiden siirroissa

Uusi eläintautilaki 441/2013 on tullut voimaan 1.1.2014. Jatkossa eläintautilakia ja sen alaisia MMM:n asetuksia tulee lukea rinnakkain. Lähes kaikki EU:n jäsenvaltioiden väliset eläinten tai tuotteiden siirtoja koskevat asetukset on uusittu vuoden alussa ja muutamat uusitaan myöhemmin uuden eläintautilain mukaisiksi. Eviran ohjeita päivitetään parhaillaan vastaamaan lakimuutoksia.

» Lue lisää

Siipikarjan salmonellavalvonta 1.1.2014 alkaen

Siipikarjan salmonellavalvontaa koskeva lainsäädäntö muuttui vuoden alussa samalla, kun uusi eläintautilaki tuli voimaan. Kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonta on eläintautilain mukaista pakollista terveysvalvontaa.

» Lue lisää

Eläintautien kuukausi-ilmoituslomake uudistettu

Uuden eläintautilain myötä astui voimaan maa- ja metsätalousministeriön asetus 1010/2013 eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta. Myös kuukausiyhteenveto eläintaudeista uudistettiin.

» Lue lisää

Eviran tutkimushinnastoa päivitetty

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on tarkistanut hinnaston hintoja vuoden vaihteessa. Suurin osa korotuksista on tehty yleisen kustannustason nousun johdosta mutta joitakin suurempia korotuksia on myös tehty.

» Lue lisää

Asetuksen 24/EEO/2006 mukaiset tuotantotila- ja teurastamonäytteiden EHEC-tutkimukset on keskitetty Kuopion Eviraan

Vuoden 2014 alusta kaikki EHEC-valvontaohjelman 24/EEO/2006 mukaiset, eläimistä ja alkutuotantoympäristöstä eristettyjen EHEC-bakteerien tutkimukset on keskitetty Evirassa eläintautibakteriologian tutkimusyksikköön Kuopion toimipisteeseen.

» Lue lisää

PKV-lääkkeet ja huumausaineet: Luovuttaminen ja määrääminen

Huumausaineisiin liittyy erityistä lainsäädäntöä, joka eläinlääkäreiden on tunnettava ja otettava huomioon jokapäiväisessä työssään. Lainsäädännön tarkoituksena on estää huumausaineisiin liittyvää laitonta toimintaa ja toisaalta mahdollistaa asianmukainen lääkinnällinen käyttö. Huumausaineiden ja PKV-lääkkeiden luovutusta ja määräämistä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lisäksi eläinlääkäriltä edellytetään erityistä varovaisuutta niiden määräämisessä ja luovuttamisessa.

» Lue lisää

Muutoksia raivotautirokottamattomien koiran- ja kissanpentujen maalistaan

Alankomaat on uudestaan lisätty Eviran internetsivuilla hyväksytylle maalistalle, josta saa tuoda alle kolmen kuukauden ikäisiä koiran- ja kissanpentuja ilman raivotautirokotusta.

» Lue lisää

Afrikkalaista sikaruttoa Liettuassa

Liettuassa todettiin perjantaina 24.1.2014 kahdessa villisiassa afrikkalainen sikarutto. Toinen sioista oli metsästetty ja toinen löydetty kuolleena. Tapaukset ovat Kaakkois-Liettuassa lähellä Valko-Venäjän rajaa.

» Lue lisää

Sinikieliviruksen vasta-aineita nautojen virustautiseurannassa

Sinikielitaudin vasta-aineita todettiin viime vuoden loppupuolella otetusta teurasnaudan verinäytteestä. Niitä epäillään tarkemman tutkimuksen perusteella BTV-14-tyypin rokoteviruksen aiheuttamaksi.

» Lue lisää

Uusi hevosten lääkitysopas ilmestynyt myös ruotsiksi

Olethan huomannut, että hevosten päivitetty lääkitysopas on ilmestynyt viime vuoden lokakuussa? Oppaan voi ladata Eviran sivuilta sekä suomeksi että ruotsiksi.

» Lue lisää

Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä – koulutuspäivät toukokuussa

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran järjestämät, uudistuneet koulutuspäivät eläinlääkäreille pidetään tänä vuonna 14. - 15.5.2014. Kahden erillisen päivän sijasta ohjelma ryhmitellään uudella tavalla siten, että samaa aihepiiriä koskevat luennot muodostavat luontevan kokonaisuuden.

» Lue lisää

Ilmoittaudu Kalaterveyspäivään

Eviran ja Suomen Kalankasvattajaliiton Kalaterveyspäivä järjestetään 25.3. Helsingissä, Marina Congress Centerissa.

» Lue lisää

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400