EFSA on antanut lausunnon eläinten hyvinvoinnista kuljetuksen aikana

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut lausunnon eläinten hyvinvoinnista kuljetuksen aikana. Lausunnossa verrataan uusimpia tutkimuksia nykyisen eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevan lainsäädännön vaatimuksiin.

Lausunnossa on tehty päätelmiä tutkimustulosten perusteella ja annettu joitakin suosituksia eri eläinlajeille ja kuljetusmuodoille eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Lisäksi lausunnon liitteenä on ehdotus mittareista, joiden avulla arvioitaisiin eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana. Mittareita voitaisiin mahdollisesti käyttää nykyisen lainsäädännön tilalla. Liitteenä on myös lista riskeistä, jotka asiantuntijoiden mielestä eniten vaikuttavat eläinten hyvinvointiin kuljetuksen aikana.

Lausunto täydentää EFSAn vuonna 2004 ja sitä edeltäneen tieteellisen komitean vuonna 2002 julkaisemia lausuntoja, joissa arvioitiin eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana ja annettiin suosituksia hyviksi toimintatavoiksi ja lainsäädännön valmistelun pohjaksi.

EFSAn lausunto (EFSA)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sari Salminen, p. 020 77 24229, 040 489 3358

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400