Harrastekanojen tuonnissa noudatettava tuontiehtoja

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira haluaa kiinnittää huomiota siihen, että myös harrastekanojen tuonnille on eläintautiehtoja.

Harrastekanojen pito on yhä suositumpaa ja monet havittelevat harvinaisia rotuja ulkomailta. Eviran internetsivuilta löytyy nyt uusi ohje nimenomaan harrastekäyttöön siipikarjaa tai niiden siitosmunia EU-maista tuoville. Laittomista tuontiepäilyistä tulee ilmoittaa virkaeläinlääkärille.

Maahantuoja on aina vastuussa tuontierästä. Harrastajat eivät kuitenkaan ole aina tietoisia eläinten tuontiin liittyvistä eläintautiehdoista tai velvollisuudestaan ottaa niistä etukäteen selkoa. EU:n sisämarkkinoilla ei ole säännönmukaisia rajatarkastuksia, joten salakuljetus etenkin EU-maista on helppoa. Eläinlääkäreiden kannattaa tilakäyntien yhteydessä opastaa tuontia harkitsevia harrastajia tai kysyä lintujen alkuperää, jos herää epäilys tuoduista linnuista. Laittomasta tuontiepäilystä tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille. Eviran harrastelintujen tuontia koskevaan uuteen ohjeeseen on koostettu tuontiin liittyvät lainsäädännön vaatimukset. Kaikkia ohjeessa mainittuja ehtoja on noudatettava, kun tuodaan siipikarjaa. Muussa tapauksessa tuonti on laiton.

Eläintautiehtojen vastaisesti maahan tuotu erä voi levittää maahan jonkin lakisääteisesti vastustettavan eläintaudin, kuten esimerkiksi Newcastlen taudin. Laittomassa tuonnissa tuoja voidaan asettaa vastuuseen aiheutuneista kuluista. Kustannukset voivat nousta huomattaviksi, jos tauti leviää tuotantosiipikarjaan. Tuulen mukana virus voi levitä useiden, jopa kymmenien kilometrien päähän.

Lue lisää:
Evira.fi > Eläimet tuonti ja vienti > EU-jäsenmaat Norja ja Sveitsi > Siipikarja > Tuonti- ja harrastesiipikarja

Evira.fi > Eläimet tuonti ja vienti > EU-jäsenmaat Norja ja Sveitsi > Siipikarja > Laiton tuonti

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400