Ändringar i Eviras bakteriologiska undersökningar av sällskapsdjur

Livsmedelssäkerhetsverket Evira upphör med undersökning av bakterieodlingar i prov från sällskapsdjur från ingången av maj 2014. Också undersökning av antikropparna Borrelia, Anaplasma och Erlichia canis upphör senast vid utgången av 2014.

» Läs mera

Evira har uppdaterat undersökningsremisserna för djursjukdomar

Evira har uppdaterat undersökningsremisserna för djursjukdomar i början av året. När du sänder in prover till Evira är det skäl att alltid använda den senaste versionen av remisserna, som finns på Eviras webbplats.

» Läs mera

Nya anvisningar för djurskyddsinspektioner och förvaltningsbeslut publicerade

De nya anvisningarna till stöd för djurskyddsinspektioner och förvaltningsbeslut är nu färdiga och har publicerats.

» Läs mera

Fler inspektioner på gårdar som håller suggor

I jämförelse med tidigare år kommer betydligt fler stickprovsbaserade inspektioner att riktas mot svingårdar med suggor. Dessutom utförs separata inspektioner för att se till att kraven på gruppuppfödning uppfylls.

» Läs mera

Kontrollprogrammen för maedi-visna/CAE och scrapie blir frivilliga

Den nya hälsoövervakningen av får och getter motsvarar i huvudsak de gamla kontrollprogrammen. Aktörerna ska ansluta sig särskilt till den frivilliga hälsoövervakningen, även om djurhållningsplatsen skulle ha hört till det tidigare kontrollprogrammet för maedi-visna/CAE eller scrapie.

» Läs mera

Afrikansk svinpest fortsätter att sprida sig i Europa

Fynden av afrikansk svinpest i Litauen och Polen kräver att beredskapen höjs även i Finland. Det är viktigt att se till att smittskyddet och provtagningen är av hög klass även i hemlandet.

» Läs mera

Kommunalveterinärerna får tillgång till Kartturi-programmet

Användarrättigheter till Kartturi-programmet, som ägs gemensamt av Evira och Tike, beviljas nu förutom länsveterinärerna även kommunalveterinärerna. Med hjälp av Kartturi kan man utarbeta olika kartor samt mindre rapporter och listor över djurhållningsplatser inom det egna området.

» Läs mera

Inga stora brister vid uppfödning av värphöns i bur

Under 2012 genomfördes ett projekt där man särskilt inspekterade att värphöns inte längre hålls i oinredda burar. Av de hönserier som inspekterades fick ett hönseri en föreskrift på grund av brott mot lagstiftningen.

» Läs mera

Fjäderfä bör skyddas på våren

Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att fjäderfä bör skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Syftet med detta är att hindra fjäderfä från att smittas av fågelinfluensa. Enligt en förordning av jord- och skogsbruksministeriet ska fjäderfä hållas antingen inomhus eller utomhus på ett område som är skyddat till exempel med ett tillräckligt finmaskigt nät från början av mars till slutet av maj.

» Läs mera

Slutseminarium sammanfattade resultaten av ekokalkonprojektet

Det ekokalkonprojekt som startade våren 2012 med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet har avslutats. Under projektets slutseminarium bekantade man sig på konsumenternas, industrins, handelns och restaurangernas tankar om ekokalkoner.

» Läs mera

Aktuellt om djurhälsa och medicinsk behandling av djur – Anmäl dig nu!

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras kursdagar för veterinärer ordnas i år 14–15.5.2014.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400