Beställ de sista vaccinen i tid - tillverkningen av autogenvaccin upphör vid årsskiftet

Evira upphör med tillverkningen av gårds- och djurspecifika autogenvaccin samt kolikultur för hästar vid utgången av det här året. Eftersom tillverkningskapaciteten är begränsad ombeds de veterinärer som ännu under det här året vill använda autogenpreparat att beställa i så god tid som möjligt.

De sista beställningarna måste göras före nedannämnda datum för att partierna ska hinna bli färdiga före årsskiftet.

Beställningen, stammen eller vävnaden för följande preparat måste vara framme senast

28.9.2007
-Rhodokockvaccin för hästar
-Kvarkavaccin för hästar
-Kolivaccin för svin

31.10.2007
-Stafylokocktoxoidvaccin för hundar
-Vaccin mot mastitstafylokocktoxoid för nötkreatur
-Pyogenesvaccin för nötkreatur

9.11.2007
-Stafylokockvaccin för hundar

23.11.2007 (leverans vecka 50–51)
-Papillomvaccin för hästar
-Papillomvaccin för nötkreatur

17.12.2007
-Kolikultur för hästar

Tilläggsuppgifter:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/aktuellt/?id=613

Ytterligare information:
Veterinär Liisa Kaartinen, tel. 020 77 24577

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400