Sköt om rabiesvaccinationerna

De rabiesfall som konstaterats i ryska Karelen påminner oss om hur viktigt det är med vaccination även på denna sida av gränsen. Man bör se till att hundar och utekatter är vaccinerade mot rabies och på så sätt förebygga eventuell spridning av sjukdomen till andra djur och människor.

Vaccinationsrekommendationen är oförändrad

Vaccinera endast friska och avmaskade djur. Det rekommenderas att tikar vaccineras innan de betäcks. Det rekommenderas att den första rabiesvaccinationen ges vid ca 4 månaders ålder och den andra vid ett års ålder. I enlighet med JSMVLA:s beslut om bekämpning av rabies (D49) ska hundar som används vid grytjakt vaccineras årligen. Andra jakthundar och myndigheternas tjänstehundar ska vaccineras vartannat år mot rabies. Katter och andra hundar ska vaccineras med 2-3 års mellanrum beroende på preparatet. Rabiesvaccin kan ges samtidigt med andra vacciner när detta nämns i uppgifterna om preparatet.

Mer information:
Specialforskare Karoliina Alm-Packalén, tfn 040 486 0052

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400