Bekanta dig med den uppdaterade aktuella texten om MRSA-bakterier i svingårdar

Under februari skickas alla svingårdar ett uppdaterat informationspaket om MRSA-bakterien. Detta finns även på webbplatsen Evira.fi.

Om MRSA-bakterien i svingårdar

Till informationspaketet har även fogats anvisningar om åtgärder som är centrala med tanke på arbetstagarnas skydd. Även för den som har brått lönar det sig att läsa åtminstone minneslistan över viktiga saker i slutet av anvisningen.

Läs mer:
Vanliga frågor om MRSA
MRSA-situationen hos djur i Finland


Mer information:
överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 040 554 2238
överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400