Eurobarometri: Suomalaiset luottavat elintarviketurvallisuuteen ja elintarvikeketjun toimintaan

EU-kansalaisten elintarvikkeisiin ja ruokaan liittyviä huolenaiheita ja luottamusta viranomaisiin on selvitetty Euroopan komission ja elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) toteuttamassa Euroopan laajuisessa tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan ruokaan ja syömiseen liittyvät mielikuvat ovat positiivisia läpi Euroopan. Ruokaan liitetään tuoreus ja hyvä maku sekä ystävien ja perheen yhteinen nautinto pikemminkin kuin siihen liittyvät uhat. Suurimmat ruokaan liittyvät huolet ovat läpi Euroopan samankaltaisia.

Suomalaiset vähemmän huolestuneita turvallisuusriskeistä

Suomalaiset kokevat ruokaan liittyvän vähemmän huolia kuin eurooppalaiset keskimäärin. Suomalaisista 75 prosenttia (49 % EU) ei pidä todennäköisenä sitä, että ruoka voisi vahingoittaa omaa terveyttä. Suomalaisista 57 % (42 % EU) pitää ruokaa turvallisempana kuin 10 vuotta sitten.

Eurooppalaiseen keskiarvoon verrattuna suomalaiset ovat enemmän huolissaan epäterveellisestä ja epätasapainoisesta ruokavaliosta (56 % Suomi, 52 % EU) ja lihomisesta (52 % Suomi, 47 % EU).

Eniten huolta EU-tasolla liitetään torjunta-ainejäämiin hedelmissä, vihanneksissa tai viljoissa (62 % Suomi, 72 % EU), antibiootti- tai hormonijäämiin lihassa (48 % Suomi, 70 % EU) ja ympäristömyrkkyihin, kuten elohopeaan kaloissa tai dioksiiniin sianlihassa (58 % Suomi, 69 % EU).

Suomalaisten suurimmat huolenaiheet ovat lisäksi tuotantoeläinten hyvinvointi (66 % Suomi, 64 % EU) ja ruoassa käytetyt lisäaineet, kuten värit, säilöntäaineet tai aromit (60 % Suomi, 66 % EU).

Koko elintarvikeketjuun luotetaan

Tutkimuksen mukaan suomalaiset luottavat koko elintarvikeketjuun eurooppalaista keskiarvoa enemmän. Suurimmat erot eurooppalaiseen keskiarvoon ovat luottamus viranomaisiin (84 % Suomi, 64 % EU), supermarketteihin ja ruokakauppaan (57 % Suomi, 36 % EU) sekä ruoantuottajiin (65 % Suomi, 35 % EU).

Myös luottamus terveydenhuollon ammattilaisten (92 % Suomi, 84 % EU), oman perheen ja ystävien (78 % Suomi, 82 % EU) sekä kuluttajajärjestöjen (83 % Suomi, 76 % EU) antamiin elintarvikkeiden riskejä koskeviin neuvoihin oli koko EU:ssa korkea.

Eurobarometri 2010 -tutkimus toteutettiin 27 EU-jäsenmaassa

Tutkimukseen osallistui 27 000 yli 15-vuotiasta kansalaista 27 EU:n jäsenmaasta.

Tutkimuslaitos TNS opinion & network haastatteli kuluttajia kussakin jäsenmaassa äidinkielellä 9.-30.6.2010.
Kuluttajalta kysyttiin, mitä he pitävät merkittävimpinä terveyteen liittyvinä riskeinä. Vastaava tutkimus on tehty edellisen kerran vuonna 2005.

Tutkimuksessa kysyttiin kuluttajia eniten huolestuttavia elintarvikkeisiin ja ruokaan liittyviä huolenaiheita sekä sitä, kuinka he luottavat elintarviketurvallisuuteen ja viranomaisten kykyyn suojella kuluttajia sekä mihin elintarvikkeisiin liittyviin tietolähteisiin he luottavat.

Lisää aiheesta EFSAn internetsivuilla:
Ruokaan liittyvät riskit – Suomen tulokset verrattuna EU:n keskiarvioon (pdf, EFSA)

Koko tutkimus (EFSA)

Lisätietoja:
Pääjohtaja Jaana Husu-Kallio. p. 0400 291 910

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400