Täydentävien ehtojen vuoden 2009 indikaattorikohtaisten tulosten yhteenveto

Eläinten merkintään ja rekisteröintiin, kasvinsuojeluaineisiin, rehuihin, elintarvikkeisiin, eläintaudeista ilmoittamiseen ja eläinten hyvinvointiin liittyvää täydentävien ehtojen valvontaa tehtiin vuonna 2009 yhteensä n. 2200 tilalla.

Eniten tehtiin nautojen merkinnän ja rekisteröinnin valvontoja (n. 880 tilalla) ja kasvinsuojeluaineiden käytön valvontoja (n. 670 tilalla). Suurin osa valvottavista tiloista valittiin otantamenettelyllä (2065 tilaa). Loput tiloista tulivat täydentävien ehtojen valvontojen piiriin muiden tilalle tehtyjen valvontojen tai ilmiantojen johdosta.

Otantatiloilla havaittiin laiminlyöntejä hygieniatarkastuksissa n. 10 %:lla tiloista, eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonnoissa n. 19 %:lla tiloista ja eläinten hyvinvoinnin valvonnoissa n. 20 %:lla tiloista. Vähiten laiminlyöntejä havaittiin kiellettyjen aineiden valvonnassa, rehuvalvonnassa ja kasvinsuojeluaineiden käytön valvonnassa (0 - 1 %:lla tiloista).

Hygieniavalvonnoissa havaittiin eniten laiminlyöntejä lypsämisessä ja puhdistamisessa käytettävän veden laadun selvittämisessä. Eläinten merkinnässä ja rekisteröinnissä eniten puutteita oli nautojen korvamerkkeihin liittyen ja lampaiden ja vuohien ilmoittamisessa eläinrekistereihin. Hyvinvoinnin valvonnoissa eniten puutteita havaittiin vasikoiden pitopaikan vaatimusten, sikojen virikemateriaalin sekä avokanaloiden tilavaatimusten ja virikkeiden osalta.

Useimmissa tapauksissa tilalle ehdotettu tukivähennys laiminlyönnistä oli 3 % tai sitä vähemmän. Tahallisia laiminlyöntejä löydettiin yksi koskien vasikoiden hyvinvointia, yksi koskien munivien kanojen hyvinvointia ja kaksi koskien nautojen merkintää ja rekisteröintiä. Tahallisen laiminlyönnin seuraamusprosentti on 20 – 100 %.

Lisätietoja valvontojen tuloksista:
”Täydentävien ehtojen vuoden 2009 valvontatulokset Manner-Suomessa - indikaattorikohtaiset tiedot”(pdf, Evira)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ulla Ollila p. 040 1821998

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400