Leukos har konstaterats i Finland efter en lång paus

I början av 2008 hittades antikroppar mot bovin leukos hos ett nötkreatur fött i Finland. Eviras ursprungliga undersökningsresultat säkerställdes i EU:s referenslaboratorium den 19 mars. Tjuren, som var tänkt för artificiell insemination, hade tyvärr hunnit slaktas, så ytterligare prov för t.ex. konstaterande av virus kunde inte tas.

» Läs mera

Fjäderfä ska hållas inomhus även denna vår

Denna vår är det åter förbjudet att hålla fjäderfä utomhus under tiden 15.3 - 31.5. Man beslöt att införa förbudet igen eftersom fall av fågelinfluensa under vintern har konstaterats hos fjäderfä i Mellaneuropa och vilda fåglar på de brittiska öarna. Det är alltså möjligt att flyttfåglar har med sig oönskade presenter under vårflyttningen. Förbudet gäller inte djurparker och permanenta djurutställningar. Också duvors friflygning från duvslag har lämnats utanför förbudet.

» Läs mera

Tillämpning av utrymmeskraven i djurparker och på permanenta djurutställningar

Från och med ingången av 2008 tillämpas på djurparker och permanenta djurutställningar utrymmeskraven i bilagorna 3 - 6 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav gällande djur som hålls i djurparker och på permanenta djurutställningar (2/VLA/2003) (nedan djurparksförordningen).

» Läs mera

EU-djurskyddsinspektionerna utökas till ank- och

EU-djurskyddsinspektionerna har hittills täckt kalv-, svin-, värphönsgårdar samt pälsfarmer. Hösten 2008 kommer inspektionerna att utökas också till ank- och gåsgårdar.

» Läs mera

Ansökan om att Pyttis godkänns som fri från VHS antogs

Finlands ansökan om att godkänna fiskodlingarna i Pyttis kommuns område som fria från VHS antogs i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa i Bryssel. Restriktionsområdet som inrättats på grund av VHS-sjukan kan avvecklas när beslutet publiceras i kommissionens officiella tidning i vår.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400