Nya Elite fick namnet Elvi

Veterinärmedicinförvaltningens nuvarande informationssystem Elite ersätts stegvis åren 2014 - 2016 med ett helt nytt informationssystem. För att få fram ett namn på det nya informationssystemet arrangerades en för alla öppen tävling där namnförslaget ELVI tog hem segern.

» Läs mera

Det lönar sig att vaccinera mot valpsjuka

Efter flera års uppehåll har valpsjuka konstaterats på en pälsfarm i Finland. Det viktigaste sättet att motverka valpsjuka är att åstadkomma tillräcklig flockimmunitet genom vaccinering.

» Läs mera

Undersökningar av hingstar

Låt undersöka varmblodiga hingstar och ponnyhingstar samt finska hingstar som används för konstgjord befruktning innan betäckningsperioden börjar.

» Läs mera

Mera små rovdjur från vaccinationsområdet behövs för rabiesundersökningar

» Läs mera

Rapportera om rabiesbetesvaccins skadeverkningar

Evira har via förfrågningar från pressen och andra kontakter fått höra misstankar om att betesvaccination mot rabies skulle ha haft skadverkningar på hundar.

» Läs mera

Förändringar i importkraven för sällskapsdjur

Slovakien har tagits bort från listan på godkända länder, varifrån man får hämta in hundvalpar eller kattungar under tre månaders ålder utan rabiesvaccination.

Läs mer på Eviras webbsida

Mer information: överinspektör Virva Valle, tfn. 040 489 3359, virva.valle@evira.fi

Schmallenbergviruset har spritt sig snabbt

Schmallenbergviruset (SBV), som påträffades i Tyskland hösten 2011, har snabbt spritt sig i Europa. Virus eller antikroppar har konstaterats även i våra grannländer Sverige, Norge, Danmark och Estland. De första SBV-antikropparna konstaterades hösten 2012. Snart stod det klart att viruset hade spritt sig på bred front i södra Finland redan under sensommaren och förhösten 2012. Schmallenbergvirusets förekomstområde preciseras under våren när uppföljningsundersökningarna slutförs.

» Läs mera

Veterinärerna måste vara på alerten för att förhindra Mycoplasma bovis-smitta

Sedan november 2012 har Mycoplasma bovis-smitta konstaterats på fem gårdar i Norra Savolax. Tre av dessa är kontaktgårdar till den första smittade gården. Särskilt spädkalvar som varit placerade så att de inandats samma luft som äldre, sannolikt smittbärande djur, har blivit allvarligt sjuka. I en mjölkbesättning har korna haft luftvägsinflammation och all-varlig mastit.

» Läs mera

Anmäl dig till Fiskhälsodagen

Eviras och Finlands Fiskodlarförbunds Fiskhälsodag ordnas den 14 mars på Hotell Scandic i Jyväskylä.

» Läs mera

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen

I år ordnar Livsmedelssäkerhetsverket Evira utbildningsdagarna för veterinärer 21 – 22.5.2013.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400