I fortsättningen får endast läkemedelspreparat med försäljningstillstånd användas i läkemedelsfoder som ska innehålla zink

Läkemedelspreparatet VetZin vet 1000 mg/g, som innehåller zinkoxid, har fått försäljningstillstånd i Finland. Preparatet är en förblandning och det har godkänts för användning i läkemedelsfoder. VetZin blandas i enlighet med produktresumén i torrfoder i en produktionsanläggning som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har 12.5.2014 uppdaterat förteckningen över läkemedel och för människor avsedda läkemedelspreparat som med bestämda villkor kan användas för livsmedelsproducerande djur. I samband med uppdateringen har zinkföreningar (zinkoxid, zinksubkarbonat, zinksulfat) strukits i förteckningen, för i enlighet med kaskadbestämmelserna ska för djur användas läkemedelspreparat med försäljningstillstånd när ett sådant finns att få.

I fortsättningen kan det alltså föreskrivas att läkemedelsfoder som innehåller zinkoxid ska framställas endast av preparatet VetZin. När läkmedelsfoder som innehåller zink föreskrivs måste man också beakta zinkhalten i det foder som används vid framställningen av läkemedelsfodret, så att den totala mängden zink inte överstiger 2500 mg zink per kilo foder (detta motsvarar 2,8–3 kg preparat blandat i 1000 kilo foder beroende på den mängd zink som fodret innehåller färdigt).

Förteckning över läkemedel och för människor avsedda läkemedelspreparat som med bestämda villkor kan används för livsmedelsproducerande djur (Fimea)

Produktresumé för förblandningen VetZin vet 1000 mg/g (Fimea)

Mera information:

överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, Evira, tfn 040 489 3352 (föreskrivning av läkemedelsfoder)
överinspektör Marja Turunen, Evira, tfn 040 838 0214(foder)
veterinär Tita-Maria Muhonen, tfn 029 5223394, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400