Sivutuotteiden maahantuonnin vaaraa on selvitetty

Riskinarvioinnin tutkimusyksikössä on valmistumassa riskiprofiili, jossa on tarkasteltu toisen luokan sivutuotteiden maahantuonnin aiheuttamaa nautoihin, sikoihin, lampaisiin, vuohiin ja vesiviljelylaitoksiin kohdistuvaa terveysvaaraa.

Sivutuote saattaa sisältää tuotantoeläimille vaarallisia taudinaiheuttajia riippuen sen alkuperästä. Tämän takia ne on käsiteltävä siten, ettei niiden käytöstä aiheudu vaaraa. Suomeen tuodaan toisen luokan sivutuotteita pääasiassa turkiseläinten rehuntuotannon raaka-aineeksi sekä lannoitevalmisteiksi. Vuonna 2013 toisen luokan sivutuotteita tuotiin Suomeen noin 4,6 miljoonaa kg. Todennäköisyys taudinaiheuttajien maahantuloon on suurin kesällä ja alkusyksystä, jolloin turkiseläinten rehuntarve ja siten myös raaka-aineiden tuonti on suurimmillaan.

Raportissa selvitetään sivutuotteiden maahantuloa ja käyttöä Suomessa. Sivutuotteessa voi esiintyä taudinaiheuttajia, jos käsittelyprosessissa on puutteita, käsittely epäonnistuu tai sivutuote kontaminoituu valmistuksen jälkeen. Käsittelemättömiä toisen luokan sivutuotteita ei tällä hetkellä tuoda Suomeen. Ulkomailla tehdystä käsittelystä ei ole tarkempaa tietoa saatavilla, mutta suomalaisissa vastaavissa käsittelylaitoksissa on ilmennyt sekä pienempiä että vakavampia puutteita.

Suoraa kontaktia sivutuotteesta tuotantoeläimiin saattaa selkeimmin syntyä sekatiloilla, joilla on sekä turkis- että tuotantoeläimiä. Sekatiloja on Suomessa kuitenkin hyvin vähän (30 kpl). Muussa tapauksessa tartunta voi tapahtua epäsuoran kontaktin kautta, pääasiassa vektorien, fomiittien, valumien tai tuulen välityksellä.

Raportti ”Toisen luokan sivutuotteiden maahantuloon liittyvät vaarat - riskiprofiili” julkaistaan sähköisesti Eviran tutkimuksia -julkaisusarjassa Eviran nettisivuilla.

Lisätietoja:
harjoittelija Reetta Stjerna, p. 050 430 7809
erikoistutkija Leena Sahlström, p. 050 464 8051
tutkija Kitty Schulman, p. 040 163 2531

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400