Virulent PMV-1 konstaterats hos en tamduva i Kouvola

Hälsoövervakningen i Kouvola förde i slutet av oktober en tamduva som hittats död till Eviras verksamhetsställe i Uleåborg för undersökning. På samma område i Kouvola hittades flera döda duvor.

Genom organprover som togs i samband med obduktionen konstaterades virulent PMV-1 (paramyxovirus-1). Virulent PMV-1 orsakar Newcastlesjuka hos fjäderfä och tamduvor.

Motsvarande PMV-1-smitta konstateras nästan årligen hos tamduvor runtom i Finland, senast i Imatra 2012. I september konstaterades Newcastlesjuka hos tamduvor i S:t Karins och Åbo. Smittan konstaterades hos duvor i två duvslag och djurpensionat. Duvslagen hade varit i kontakt med varandra.

PMV-1-fall har senats konstaterats hos tamduvor 2012. Virusen har alla gånger varit olika sinsemellan och det har således inte varit fråga om direkt smitta mellan vilda och tama duvor.

Det finns skäl att kontrollera smittskyddet på fjäderfägårdar för att skydda fåglarna från att bli smittade.

Mera om Newcastlesjuka:
Newcastlesjuka (Evira)
Newcastlesjuka hos fåglar har konstaterats bland brevduvor i sydvästra Finland (Eviras nyheter)

Mera information:
Specialforskare Christine Ek-Kommonen, tfn 050 5143926


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400