Tieto rekisteröitymisvelvoitteesta ei ole vielä tavoittanut kaikkia harrastelijoita

Vuonna 2010 voimaan tullut laki eläintunnistusjärjestelmästä ja sen myötä uudet eläinlajikohtaiset asetukset velvoittavat useiden eläinlajien pitäjien rekisteröitymisen eläintenpitäjäksi. Tieto tästä ei ole vielä saavuttanut kaikkia kyseisten eläinlajien pitäjiä.

Rekisteröitymisvelvoite koskee nykyään myös mm. kyyhkyjen, alpakoiden, turkiseläinten ja mehiläisten pitäjiä. Rekisteröityminen on tehtävä eläinmäärästä tai niiden käyttötarkoituksesta riippumatta oman kunnan maaseutuviranomaiselle. Hyvä rekisteröitymistilanne helpottaa mahdollisten tautitapausten hoitamista ja virkaeläinlääkärinkin päivittäistä toimintaa.

Eläintenpitäjien ja pitopaikkojen rekisteröinnit ovat Suomessa kiitettävän hyvin hoidettu naudoilla, sioilla, lampailla ja vuohilla. Rekisteröitymisvelvoite koskee kuitenkin myös kaikkea siipikarjaa, turkiseläimiä, mehiläisiä, kimalaisia, kameli- ja hirvieläimiä riippumatta eläinmäärästä tai käyttötarkoituksesta.

Siipikarjalla tarkoitetaan kaikkia lihan, munien tai muiden tuotteiden tuottamiseksi kasvatettuja tai tarhattuja lintulajeja, kuten broilereita, munivia kanoja, kalkkunoita, hanhia, ankkoja, helmikanoja, viiriäisiä, riikinkukkoja ja strutsilintuja. Siipikarjaan luetaan myös tarhatut riistalinnut, esimerkiksi fasaanit, peltopyyt, sorsat, kyyhkyset, riekot, metsot ja teeret.

Mahdollisessa eläintautitapauksessa on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki taudille herkän eläinlajin eläimet pystytään kartoittamaan tietyllä alueella tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseksi. Rekisteröitymisvelvoite perustuu lakiin eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010) sekä ao. eläinlajeja koskeviin asetuksiin.

Eläintenpitäjät, jotka pitävät eläimiä harrastustarkoituksessa tai vain omaan käyttöön, saattavat olla vielä tietämättömiä rekisteröitymisvelvoitteesta. Kun edellä mainittuja eläinlajeja tavataan tilakäynneillä tai vastaanotoilla, tulisi omistajalta varmistaa, että kyseiset velvoitteet on täytetty ja opastaa heitä asian kuntoon saattamiseksi.

Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi tehdään oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Samassa yhteydessä perustetaan rekisteriin pitopaikka siihen maantieteelliseen paikkaan, jossa eläimiä pidetään. Villieläinten tarhaaminen on ilmoituksenvaraista toimintaa ja siitä on tehtävä lisäksi ilmoitus Aluehallintovirastoon. Lisää tietoa eläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä Eviran internetsivuilla.

Taulukko rekisteröitymisvelvoitteista ja eläinlajikohtaisen rekisterin tapahtumailmoituksista eläinlajeittainLisätietoja:
Pia Vilen, p. 0400 284 737, pia.vilen@evira.fi

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400