Nya Elite fick namnet Elvi

Veterinärmedicinförvaltningens nuvarande informationssystem Elite ersätts stegvis åren 2014 - 2016 med ett helt nytt informationssystem. För att få fram ett namn på det nya informationssystemet arrangerades en för alla öppen tävling där namnförslaget ELVI tog hem segern.

Det nya informationssystemet kommer att användas av en bredare grupp än i nuläget. Förutom regionalförvaltningsverken kan bl.a. kommunalveterinärerna använda det nya programmet i sitt arbete, vilket gör att behovet av manuell dataöverföring mellan kommunerna och regionalförvaltningsverken minskar avsevärt.


Veterinären Pikka Jokelainen från Vanda som tjänar som forskare på universitetet och också är vikarierande kommunalveterinär vann med sitt namnförslag Elvi en Google Nexus 7 pekplatta, som generaldirektör Matti Aho och chefen för enheten EHYT Jaana Mikkola överräckte till honom.

Mer information om Elite och Elvi:
Sanna Varjus/EHYT, t. 040 489 3355 och Eeva-Maria Liikanen/TIHY, t. 040 825 0897

Bild:
Mirja Kallio

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400