Säkerställ att garantierna i veterinärintygen som används vid export och i exportintygen som används inom Traces uppfylls

Evira påminner officiella veterinärer som undertecknar veterinär- och exportintyg om att de ska säkerställa att villkoren gällande djursjukdomar uppfylls i intygen.

Särskilt vikarierande officiella veterinärer bör hos sina kolleger i kommunen eller anläggningen säkerställa att djursjukdomarna i fråga inte förekommer inom det område som nämnts i intyget. Läget för sådana sjukdomar, som ska bekämpas eller anmälas, kan också kontrolleras hos länsveterinären.

Mer information:
sektionschef Sirpa Kiviruusu, enheten för djurhälsa och välfärd
överinspektör Tua Goldman, enheten för import-, export- och ekokontroll

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400