Lintuinfluenssan vasta-aineita löytyi

Siipikarjan keväiset suojaustoimenpiteet osoittivat tarpeellisuutensa, kun keskisuomalaiselta hanhitilalta löytyi niin lintuinfluenssan kuin Newcastlen taudinkin vasta-aineita. Lintujen suojauksessa oli ollut selviä puutteita eikä lintujen suojausta ollut pystytty toteuttamaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Vasta-aineet löytyivät Newcastlen tauti -ja lintuinfluenssakartoituksia varten tilalta otetuista verinäytteistä.

» Lue lisää

Siipikarjan salmonellavalvonta uudistuu

Kana-, kalkkuna- ja broileritiloilla toteutettava kansallinen salmonellavalvontaohjelma uudistuu vuoden 2007 alusta alkaen. Muutoksia tulee niin näytteenottotiheyksiin, näytteisiin kuin näytteen tutkimusmenetelmiin.

» Lue lisää

Asetus eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla muuttunut

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (978/2006) tuli voimaan 22.11.2006.

» Lue lisää

Asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla (977/2006) tulee voimaan 22.11.2006 ja se korvaa eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (N:o 572/1995; Ea 4).

» Lue lisää

Hevosten lääkityssäädökset muuttuvat 2007

Suurin osa suomalaisista hevosista on harraste- tai kilpahevosia, eikä niitä ensisijaisesti ajatella tuotantoeläiminä. Euroopan yhteisön säädösten mukaan hevonen lajina on kuitenkin yksiselitteisesti tuotantoeläin eli niitä voi lääkitä vain sellaisilla lääkevalmisteilla, joiden jäämien turvallisuus eläimistä saatavissa elintarvikkeissa on tutkittu.

» Lue lisää

Uusi vesiviljelyeläinten terveysdirektiivi hyväksytty

Uusi vesiviljelyeläinten terveysdirektiivi hyväksyttiin maatalous- ja kalastusministereiden kokouksessa 24. lokakuuta 2006. Direktiiviä sovelletaan kuitenkin vasta 1. elokuuta 2008 lähtien. Siihen saakka ovat voimassa nykyiset säädökset.

» Lue lisää

Venäjän vientitodistukset muuttuvat 1.2.2007 mennessä

EU-maista tapahtuvaa Venäjälle vientiä koskevat vuonna 2004 käyttöön otetut 14 yhtenäistä terveystodistusmallia muuttuvat 1.2.2007 mennessä. Samalla käyttöön otetaan 4 uutta todistusmallia. Muutaman muun todistusmallin sisällöstä neuvotellaan vielä. Evira uudistaa todistusten painatuksen ja jakelun.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot

Edellisiä uutiskirjeitä


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400