Vieraslajien maahantuonti on kiellettyä

Vieraslajeihin kuuluvien eläinlajien maahantuonti, kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty EU:n alueella. EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet luettelon haitallisista vieraslajeista. Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa säädetään kansallisista haittalajeista (1725/2015).

» Lue lisää

Villisikojen brusellabakteeri samaa tyyppiä kuin muualla Euroopassa

Suomessa ensimmäistä kertaa villisioista löydetty brusellabakteeri varmistui jatkotutkimuksissa tyypiltään samaksi Brucella suis -bakteeriksi, jota esiintyy verraten yleisesti villisioissa ja rusakoissa Keski- ja Etelä-Euroopassa. Bakteeri voi tarttua myös ihmiseen. Tämä brusellatyyppi aiheuttaa kuitenkin vain harvoin tautia ihmisessä.

» Lue lisää

Siipikarja suojattava keväällä

Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja on aiempien vuosien tavoin suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin vesilintuihin kevätmuuton aikaan. Siipikarja on joko pidettävä sisätiloissa tai ulkoilualue on suojattava esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla maaliskuun alusta toukokuun loppuun saakka.

» Lue lisää

Hevosen teurastus, passi ja lääkitystiedot

Hevonen ei kelpaa teuraaksi, ellei vanhanmallisessa rekisteritodistuksessa tai hevospassissa ole lääkitystarraa. Lääkitystietoja on myös kirjattava passiin silloin kun käytetään kuuden kuukauden varoajallisia lääkkeitä ja hevoselle ei ole merkitty teurastuskieltoa.

» Lue lisää

Viennissä käytettävien eläinlääkintötodistusten ja Tracesin vientitodistusten vakuuksien täyttyminen

Evira muistuttaa eläinlääkintö- ja vientitodistuksia allekirjoittavia virkaeläinlääkäreitä varmistamaan todistuksen eläintauteja koskevien ehtojen täyttymisen.

» Lue lisää

Täydentävien ehtojen valvonta laajenee kaikkiin tuotantoeläimiin

Kotieläintilojen pitää noudattaa täydentävien ehtojen vaatimuksia, jotta viljelijätuet voidaan maksaa tiloille täysimääräisinä.

» Lue lisää

Penisilliinivalmisteiden saatavuushäiriö jatkuu edelleen

Penisilliinivalmisteita koskevat poikkeusjärjestelyt jatkuvat edelleen. STM antoi helmikuun alussa uuden päätöksen. Penisilliinin käyttöaiheita lypsylehmille lisättiin. Käyttöaiheet ovat eläinlääkäriä sitovia.

» Lue lisää

Muutos nautojen ja sikojen salmonellasaneerausnäytteiden serotyypitykseen

Evira ja maa- ja metsätalousministeriö ovat sopineet, että jatkossa salmonellapositiiviksi todettujen nauta- ja sikatilojen saneerausnäytteistä eristetyt salmonellakannat serotyypitetään / varmistetaan vain ensimmäisellä saneerausnäytteenottokerralla.

» Lue lisää

Muistathan ilmoitusvelvollisuutesi eläinsuojelu- ja eläintautitapauksista

Eläinlääkäri voi työssään kohdata tilanteita, joissa potilaan sairaus, vammat tai yleistila herättävät epäilyksiä siitä, miten eläintä on kohdeltu. Asiakkaan kertomus esimerkiksi vamman synnystä ei tunnu uskottavalta ja eläinlääkäri saattaa pohtia, onko eläintä kohdeltu eläinsuojelulain vastaisesti. Vastaanotolle voi myös tulla lemmikki esimerkiksi sirutettavaksi tai rokottamista varten ja keskusteluissa omistaja kertoo, että lemmikki on tuotu ulkomailta. Eläinlääkärille voi herätä epäilys, että lemmikki on tuotu Suomeen vastoin tuontisäädöksiä.

» Lue lisää

Nautojen ante mortem -tarkastus etänä

Evira on käynnistänyt maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta hankkeen, jossa kokeillaan nautojen ante mortem -tarkastuksen tekoa etänä videokuvan välityksellä.

» Lue lisää

Siitosoriitten tutkimukset tarttuvan kohtutulehduksen ja virusarteriitin varalta

Kaikki keinosiemennykseen käytettävät oriit on tutkittava vuosittain ennen siitoskauden alkua sekä Taylorella equigenitalis –bakteerin että virusarteriitin varalta. Mikäli oriin spermaa myydään EU:n sisämarkkinoilla, on ori tutkittava lisäksi näivetystaudin varalta. Suomenhevosoriista, rotuponioriista, arabialaiset täysiverioriista, vuonohevosoriista sekä islanninhevosoriista otetaan testit viiden vuoden välein, mikäli ori astuu Suomessa vain luonnollisesti muutaman tamman vuodessa.

» Lue lisää

Cryptosporidium parvum, zoonoottinen vasikkaripulin aiheuttaja

Viime vuosina C. parvum -loista on todettu aikaisempaa useammin Evirassa tutkituissa vasikoiden ripulinäytteissä. Tyypillisesti kryptosporidit aiheuttavat runsaan itsestään rajoittuvan ripulin muutaman viikon ikäisillä vasikoilla. C. parvum on myös zoonoosi, eli se voi tarttua myös ihmiseen, mikä on syytä pitää mielessä käsiteltäessä ripuloivia pikkuvasikoita.

» Lue lisää

Kerro mielipiteesi Lemmikkipassiohjeesta

Evira selvittää laatimiensa ohjeiden laatua sähköisellä kyselyllä. Pyydämme eläinlääkäreitä täyttämään oheisen kyselyn, joka koskee lemmikkipassin täyttöohjetta.

» Lue lisää

Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä

Varaa kalenteriisi jo nyt 19.5. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan huhtikuun Saparossa.

» Lue lisää

Kalaterveyspäivä Helsingissä – viikko aikaa ilmoittautua

Evira järjestää Suomen Ammattikalastajaliiton kanssa vuosittaisen kalaterveyspäivän. Tilaisuus on suunnattu niin kalankasvattajille, tutkijoille kuin eläinlääkäreille, joten kaikki kala-asioista kiinnostuneet ovat tervetulleita!

» Lue lisää

Uutta lainsäädäntöä

» Lue lisää

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran verkkosivuilla.

Tieteellisen tutkimuksen uutiskirje

» Lue lisää


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400