Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen

I år ordnar Livsmedelssäkerhetsverket Evira utbildningsdagarna för veterinärer 21 – 22.5.2013.

Utbildningen ordnas i Eviras verksamhetsenhet i Vik, i mötesrummet Kalevi. Dessutom kan man delta i utbildningen via videoförbindelse i Eviras regionala verksamhetsenheter i Joensuu, Kuopio, Villmanstrand, Uleåborg, Seinäjoki och Åbo.

Under temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar ges en översikt över djursjukdomsläget i Finland och världen samt andra aktuella teman som berör djursjukdomar, så som reformen av lagen om djursjukdomar.

Under läkemedelsdagen behandlas reformen av lagstiftningen om medicinering av djur. Hästar är ett annat tema som behandlas. Under dagen går man igenom bland annat lagstiftningen om medicinering av hästar och dess problempunkter samt talar om magskyddsmediciner. Andra teman som behandlas är PCR-undersökningar av juverinflammationer och tolkning av resultaten samt behandlingsbeslut.

Utbildningsdagarnas program, noggrannare information om utbildningslokalerna och anvisningar för anmälning publiceras på Eviras webbsida i mars: target=new>Evira.fi>Evenemang.

Anmälning till utbildningen sker via Eviras Utbildningstjänst. Utbildningen är avgiftsfri.

Mera information:

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar
Överinspektör, sektionschef Sirpa Kiviruusu, 0400 920 503

Läkemedelsdagen
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400