Övervakning av MRSA-smitta hos svin 2009-10

Under de senaste åren har MRSA-fynd hos produktionsdjur rapporterats på olika håll i världen. Särskilt svin har konstaterats bära på en viss MRSA-typ (klonkomplex CC398), som enligt rapporter också har smittat personer som arbetar med svin. Smitta har, om än sällan, orsakat infektion hos människor.

» Läs mera

Färre förseelser än tidigare än vid djurtransporterna 2008

År 2008 inspekterades 328 djurtransporter i slakterierna och på vägen, och hos 11 % av dem upptäcktes missförhållanden i djurskyddet. Vid djurtransportinspektionerna upptäcktes klart färre missförhållanden än under tidigare år. En betydande del av de upptäckta missförhållandena berodde på brister i de handlingar som lagstiftningen kräver.

» Läs mera

Mikrochip-transpondrar enligt ISO-standarderna 11784 och 11785 vid märkning av djur

När djur märks med transponder (mikrochip) är syftet att främja en säker, snabb och individuell identifiering av djuren. Målet med standardiseringen av transpondrarna är att skapa och upprätthålla ett enhetligt system och en entydig identifieringsnumrering så att olika tillverkare åtminstone inte inom ramen för en viss standard producerar samma identifieringsnummer. Tillverkarna har i enlighet med ISO:s standarder kommit överens om nummerrymdens användning och för bok över de identifieringsnummer som de producerar.

» Läs mera

Kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 om identifiering av hästdjur

Europeiska gemenskapernas kommission förordning (EG) nr 504/2008 om identifiering av hästdjur har trätt i kraft den 1 juli 2009. Förordningen gäller alla hästdjur som är födda inom EU och som förts in till EU (bl.a. hästar, ponnyhästar, åsnor, zebror samt korsningar mellan dessa), oberoende av för vilket hobby- eller annat ändamål djuren hålls eller av om djuren i sinom tid hamnar i livsmedelskedjan eller inte. Syftet med förordningen är att förtydliga och förenhetliga identifieringen av hästdjur och praxis för utfärdande av identitetshandlingar i EU:s olika medlemsstater.

» Läs mera

Fladdermusrabies påvisat i Finland för första gången

I Finland har fladdermusrabies påträffats för första gången hos en fladdermus (vattenfladdermus eller Myotis daubentoni) som sändes till Evira för undersökning den14.8.2009. Fladdermusen som påträffades i Åboregionen bar på European Bat Lyssavirus 2 (EBLV-2) som är nära släkt med klassiskt rabiesvirus.

» Läs mera

Föreläsningarna på läkemedelsdagen och de förnyade antibiotikarekommendationerna på Eviras webbsidor

Föreläsningarna som hölls på läkemedelsdagen den 15 maj 2009 finns tillgängliga på Eviras webbsidor. Under läkemedelsdagen behandlades bland annat ESBL, import av läkemedel, webbhandel med läkemedel, klassificeringen av läkemedel och den ändrade lagstiftningen om medicinsk behandling av djur.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400