Föreläsningarna på läkemedelsdagen och de förnyade antibiotikarekommendationerna på Eviras webbsidor

Föreläsningarna som hölls på läkemedelsdagen den 15 maj 2009 finns tillgängliga på Eviras webbsidor. Under läkemedelsdagen behandlades bland annat ESBL, import av läkemedel, webbhandel med läkemedel, klassificeringen av läkemedel och den ändrade lagstiftningen om medicinsk behandling av djur.

De förnyade rekommendationerna som publicerades i våras om användning av antibiotika för behandling av djur mot de viktigaste inflammations- och infektionssjukdomarna finns också tillgängliga på Eviras webbsidor.

Föreläsningarna på läkemedelsdagen (på finska)

De förnyade antibiotikarekommendationerna (på finska)

Mer information:
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 020 77 24224, 040 489 3352

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400