Erkännandet av kontrollerade uppfödningsförhållanden för svin har börjat

I början av 2015 har Evira erkänt den första djurhållningsplatsen för svin som en djurhållningsplats som iakttar kontrollerade uppfödningsförhållanden.

» Läs mera

Att bestämma karenstid för produktionsdjur – bekanta dig med preparatsammandraget!

Karenstid enligt preparatsammandraget. Karenstider för läkemedelspreparat bestäms utgående från undersökning av restsubstanser hos friska djur som fått största möjliga dos av preparatet och längsta möjliga läkemedelskur.

» Läs mera

Följ akuta djursjukdomsnyheter på Eviras webbplats

Sidan med aktuellt om djursjukdomar uppdateras med nyheter och fördjupande texter om aktuella djursjukdomsfall.

» Läs mera

Salmonellaundersökningar av levande djur och miljöprover

Evira vill påminna veterinärer om att salmonellaundersökningar av levande djur och miljöprover ska utföras i laboratorier som godkänts för programmet för kontroll av salmonella, inte hos Evira.

» Läs mera

Ny förordning om bekämpning av amerikansk yngelröta hos bin

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en reviderad förordning om bekämpning av amerikansk yngelröta hos bin, som upphäver den gamla förordningen. Den nya förordningen trädde i kraft den 16 mars.

» Läs mera

Aktuellt om djurhälsa och medicinsk behandling av djur – Anmäl dig nu!

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras kursdag för veterinärer ordnas i år den 7 maj.

» Läs mera

Biprodukttillsynsdag tisdagen den 28 april 2015

Eviras biproduktsteam ordnar den första riksomfattande biprodukttillsynsdagen för alla övervakare som arbetar med biprodukter tisdagen den 28 april 2015.

» Läs mera

Evira förflyttar svinundersökningar till Helsingfors

Livsmedelssäkerhetsverket Evira förflyttar en del av svinsjukdomsundersökningarna från Seinäjoki till Helsingfors från och med 16.3.2015.

» Läs mera

Ny lagstiftning

» Läs mera


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400