Eläinten tuonti uhka rabieksen leviämiselle rabiesvapaisiin maihin

Monet läntisen Euroopan maat ovat vapautuneet sekä urbaanirabieksesta että sylvaattisesta rabieksesta, ja useissa Itä-Euroopan maissa rabiestapaukset ovat vähentyneet. Kuitenkin Euroopan alueella monessa maassa rabiesta esiintyy edelleen. Eläinten laiton ja laillinen tuonti on jatkuvasti lisääntynyt, mikä aiheuttaa riskin rabieksen leviämiselle Euroopassa.

» Lue lisää

Muutoksia raivotautirokottamattomien koiran- ja kissanpentujen maalistaan

Alankomaat ja Ranska on poistettu Eviran internet-sivuilla hyväksytyltä maalistalta, josta saa tuoda alle kolmen kuukauden ikäisiä koiran- ja kissanpentuja ilman raivotautirokotusta. Lisäksi Italia on lisätty listalle.

» Lue lisää

Tavanomaista sikainfluenssaa todettu lokakuussa otetuista näytteistä

Suomessa todettiin sikainfluenssaa (H1N1) ensimmäisen kerran talvella 2009 ja lisätapauksia vuoden 2010 aikana. Tauon jälkeen virusta todettiin seuraavan kerran lokakuussa 2013 pohjanmaalaiselta yhdistelmäsikalasta.

» Lue lisää

Virulentti PMV-1 todettiin kouvolalaisessa pulussa

Kouvolan terveysvalvonta toimitti lokakuun lopussa kuolleena löytyneen kesykyyhkyn Eviran Oulun toimipisteeseen tutkittavaksi. Samalla alueella Kouvolassa todettiin useita kuolleita kyyhkyjä.

» Lue lisää

Ekinokokkiloinen voi tarttua metsästyskoirasta ihmiseen

Metsästyskoirat voivat välittää hirviekinokokkiloisen ihmiseen. Tartunnat voidaan estää metsästyspaikkojen teurastusjätteiden huolellisella käsittelyllä.

» Lue lisää

Hevostallien sisäkorkeutta koskeva vaatimus muuttui

Valtioneuvoston asetusta hevosten suojelusta muutettiin 24.10.2013. Muutoksella täsmennettiin ensi vuoden alusta voimaan tulevaa hevoskarsinoiden, pilttuiden sekä pihattojen makuuhallien sisäkorkeutta koskevaa vähimmäisvaatimusta.

» Lue lisää

Maedi-visna-valvontaohjelma muuttuu vapaaehtoiseksi vuonna 2014

Yli 20 uuhen tai kutun tilalle nykyisin pakollinen maedi-visna terveysvalvontaohjelma muuttuu vapaaehtoiseksi 1.1.2014. Toimijan tulee tehdä ilmoitus liittymisestään vapaaehtoiseen maedi-visna ja CAE-taudin valvontaohjelmaan alueensa aluehallintovirastoon.

» Lue lisää

Hevostautihankkeen näytteiden keruu päättyy

Syksyllä 2012 käynnistyi tutkimushanke vakavien hevostautien esiintymisen selvittämiseksi Suomessa. Näytteitä on saatu yli tavoitemäärän, joten niiden keruu lopetetaan.

» Lue lisää

Täydennyskoulutuskurssi – miten selvitän elintarvike- ja vesivälitteistä epidemiaa?

Kurssi syventää epidemiaselvityksessä tarvittavia taitoja ja lisää valmiuksia epidemian analyyttiseen tutkimukseen. Viisipäiväinen kurssi koostuu luennoista ja käytännön harjoituksista.

» Lue lisää

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.

Uusia julkaisuja

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012

Hevosten lääkitysopas


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400