Förmedlingen av Leishmania–prover har upphört

Evira tillhandahåller inte Leishmania-diagnostik, men har tidigare förmedlat serumprover för antikroppsundersökningar till utomstående laboratorier. Från och med ingången av 2008 kan prover inte längre skickas via Evira, utan de ska skickas direkt till något parasitologiskt laboratorium som utför Leishmania-undersökningar.

Mer information:
Laboratorieingenjör Riikka Mäkinen, tfn 020 77 24461, 0400 287409

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400