Hevosille välttämättömien aineiden lista

2007 tuli voimaan Euroopan komission asetus hevoselle välttämättömistä lääkkeistä, joita saa käyttää hevoselle 6 kk:n varoajalla (1950/2006/EY Komission asetus hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden luettelon laatimisesta). Tämän säädöksen lääkeluetteloa kutsutaan tuttavallisemmin "hevoslääkelistaksi".

Uusi säädös on luettavissa tästä linkistä:
Komission asetus hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden luettelon laatimisesta 1950/2006
(pdf)

Aiemmin hevoselle sai käyttää sellaisia lääkeaineita, joiden käyttöä tuotantoeläimille ei ole hyväksytty, jos hevonen oli rekisteröity ja sen tunnistusasiakirjaan merkittiin lääkityksen tiedot ja 6 kuukauden varoaika (Komission hevospassipäätös 2000/68/EY).

Uusi säädös vähentää niiden lääkkeiden määrää, joita saa käyttää hevosille 6 kuukauden varoajalla. Osa sellaisista lääkeaineista, joiden käyttö aiemmin johti 6 kk varoaikaan, aiheuttaa nyt elinikäisen teurastuskiellon lääkitylle hevoselle. Lääkeaineita, joiden 6 kk varoaika muuttui teurastuskielloksi, ovat halotaani, triamsinoloniasetaatti, syproheptadiini ja vasopressiini. Näitä vaikuttavia aineita sisältäviä lääkevalmisteita on Suomessa saatavana vain Lääkelaitoksen erityisluvalla. Lääkelaitos on tammikuussa lähettänyt uudet erityislupapäätökset, joissa tarpeelliset varoaika/teurastuskielto –muutokset on tehty. Vastaavat päivitykset on tehty Eviran lääkeluetteloihin. Komission asetuksen edellyttämät muutokset on tehty myös maa- ja metsätalousministeriön asetukseen 23/EEO2002 ja ne astuvat voimaan maaliskuun alussa.

Jos hevoselle halutaan käyttää jotain säädöksen listalla olevaa lääkeainetta, jolle ei ole myyntiluvallista valmistetta Suomessa, tulee eläinlääkärin hakea erityislupaa Lääkelaitokselta sellaiselle valmisteelle, joka on markkinoilla jossain muussa maassa.

Miten uusia lääkeaineita saadaan ”hevoslääkelistalle?

Jäsenvaltio tai eläinlääkäriyhdistys voi tehdä hakemuksen uusien lääkeaineiden lisäämiseksi ”hevoslääkelistalle”. Hakemukseen on liitettävä tieteelliset perustelut miksi lääkeaine on välttämätön hevosten hoidossa. Hakemus lähetetään komissiolle, joka pyytää Euroopan lääkearviointiviraston EMEA:n arvioimaan hakemuksen. Käytännössä arvioinnin tekee EMEA:n eläinlääkekomitea, CVMP. Hakemuksen käsittelyaika CVMP:ssä on 210 vrk.

Yhteenveto

2007 saa rekisteröidyille hevosille käyttää 6 kuukauden varoajalla ainoastaan sellaisia lääkeaineita, jotka kuuluvat Komission ”hevoslääkelistalle”. Uuden säädöksen myötä halotaanin, triamsinoloniasetaatin, syproheptadiinin ja vasopressiinin 6 kuukauden varoaika rekisteröidyille hevosille on muuttunut teurastuskielloksi.

Jäsenvaltio tai eläinlääkäriyhdistys voi tarvittaessa tehdä hakemuksen uuden lääkeaineen lisäämiseksi ”hevoslääkelistalle”.

Muuta asiaan liittyvää

Hevospassipäätös on edelleen voimassa ja sen perusteella sellaisille rekisteröidyille hevosille, joille omistaja on määrännyt teurastuskiellon, saadaan käyttää lähes kaikkia lääkeaineita. Poikkeuksena ovat ns. hormonikieltodirektiivin perusteella tehdyt lääkeaineiden käytön rajoitukset ja kiellot(1). Esimerkiksi Suomessa markkinoilla ollutta Laurabolinia (2)(vaikuttava-aine nandroloni) ei saa käyttää hevosille.


(1)MMMp 743/1997 muut 911/2004 2§ 2 mom kohdat 1,2,4, 5 ja muut käyttötarkoitukset kuin 3, 4 ja 6 mom
(2)Laurabolin -valmisteen myyntilupa on peruttu 30.9.2006. Avaamattoman valmisteen kelpoisuusaika on 5 vuotta, joten valmistetta voi olla varastoissa vielä pitkään.

Lisätietoja:
Eläinlääkintötarkastaja Katariina Kivilahti-Mäntylä, p. 020 77 24224

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400