Ändringar i Eviras forskningsutbud

Evira avslutar Tritrichomonas-undersökning av avföring i början av 2015.

Man har använt sig av en PCR-metod främst för undersökning av om det finns Tritrichomonas sp. i katters avföring. Undersökningar har gjorts på forskningsenheten för patologi på verksamhetsstället i Helsingfors.

Mer information:
forskningsenhetens chef, professor Marjukka Anttila, tfn 050 354 4601

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400