Nytt virus funnet hos idisslare - Schmallenbergviruset orsakar allmänna symtom och missbildningar i avkommor

Ett nytt virus har upptäckts hos idisslare i Tyskland hösten 2011. Hittills har viruset konstaterats också i Nederländerna och Belgien. Viruset har påträffats också hos får och getter. Schmallenbergviruset hör till Orthobunyavirus som sprids från ett djur till ett annat via insekter. Missbildningar som misstänks ha orsakats av viruset har påträffats särskilt hos lamm. Viruset smittar sannolikt inte till människor.

Hur påträffades det nya viruset?

I Tyskland konstaterades i augusti-september symtom hos mjölkboskap som tydde på en smittsam sjukdom. Korna led av feber, allmänt illamående, aptitlöshet och deras mjölkproduktion minskade avsevärt. Det tog flera dagar för djuren att återhämta sig. Liknande symtom förekom även i Nederländerna och Belgien.

Eftersom symtomen inte orsakades av någon känd patogen tillämpades nya typer av molekylbiologiska metoder som lämpar sig för letandet efter en okänd sjukdomsalstrare. I november meddelade det tyska forskningsinstitutet (Friedrich-Löffler Institutet, FLI) att det påträffat ett nytt virus hos nötkreatur som fick namnet Schmallenbergvirus efter platsen där det påträffades. I Tyskland har utvecklats PCR-metoden med hjälp av vilken viruset kan konstateras.

Vad vet man om viruset?

Schmallenbergviruset hör till Orthobunyavirus som sprids av myggor och Culicoides-svidknott. De närmast besläktade virusarna är Akabane-, Aino- och Shamondavirus som förekommer hos idisslare, av vilka Akabaneviruset är det viktigaste. Akabaneviruset ger upphov till likadana missbildningar som nu konstaterades hos lamm: styvnade eller krökta leder, vridna halsar och ryggar och allvarliga missbildningar av hjärnan (hydrocefalus (vattenskalle) och outvecklad hjärna). Lammen har varit fullgångna, men de har fötts döda eller dött snart efter födseln. Det är sannolikt att det senare på våren föds även missbildade kalvar. Som bäst undersöker man virusets förmåga att orsaka sjukdom och man utvecklar diagnostik för sjukdomen, bland annat metoder för att hitta antikroppar och ett vaccin.

Var förekommer viruset?

Hittills har Schmallenbergviruset konstaterats i Tyskland, Nederländerna och Belgien. Smittan har spridits i detta område via brännknott under augusti–september 2011. I området finns mest idisslare i Europa och ungefär i samma område konstaterades blåtungeviruset, som också sprids av svidknott, första gången i augusti 2006. Det är osannolikt att viruset sprids för tillfället eftersom svidknotten inte är aktiva. Det nära besläktade Akabaneviruset orsakar regelbundet sjukdomsutbrott endast i Australien och Japan, även om viruset förekommer också på Cypern, i Mellanöstern, Asien och Afrika. Utifrån vad man vet just nu är det osannolikt att sjukdomen ska sprida sig till Finland.

Rapportera missbildningar!

Det är viktigt att meddela kommunalveterinären om det föds missbildade lamm, killingar eller kalvar. Kommunalveterinären ska alltid kontaktas också då man misstänker att symtomen hos djur passar in på en smittosam sjukdom.

Evira följer med djursjukdomsläget i Europa

Ytterligare information om ämnet:

Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (SCFCAH)

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Mer information:
Specialforskare Ulla Rikula, tfn 050 563 2052

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400