Fiskhälsodag 28.3.2012 i Helsingfors

Välkomna till Eviras traditionella Fiskhälsodag som detta år arrangeras i Sokos Hotel Presidentti i Helsingfors i samarbete med Finlands Fiskodlarförbund. Fiskhälsodagen är i första hand riktad till representanter för de fiskodlingsanläggningar som omfattas av Eviras fiskhälsotjänst och till veterinärer ute på fältet, men alla andra intresserade är också hjärtligt välkomna.

Under tillställningen behandlas aktuella ämnen som hänför sig till fiskhälsan. Sådana aktuella ämnen är i år fisksjukdomsläget, den nya lagstiftningen om BKD, utmaningarna som odling i anläggningar med cirkulerande vatten för med sig för fiskhälsan, användningen av koppar vid bekämpning av vattenmögel och senaste nytt om bedövning av slaktfisk.

Ett mer detaljerat program och information om de praktiska arrangemangen och hur man anmäler sig finner du på Fiskodlarförbundets webbplats

Mer information:
Specialforskare Pia Vennerström, tfn 050 3544603
Forskare Anna Maria Eriksson-Kallio, tfn 050 4392788

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400