Asetus eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla muuttunut

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (978/2006) tuli voimaan 22.11.2006.

Asetuksen 12 §:n mukaan lannoitekäyttöön tarkoitetun luokan 2 sivutuotteiden (lihaluujauhon) ja niitä sisältävien lannoitevalmisteiden tuonti kielletään. Lisäksi tuontikielto koskee käsittelemätöntä lantaa kuitenkin siten, että sivutuoteasetuksen mukaisesti käsiteltyä lantaa ja lantavalmisteita saa tuoda Suomeen.

Asetuksen 12 a §:ssä säädetään eläinten ruokintaan tarkoitettujen sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 3 kuuluvien sivutuotteiden sekä kalaperäisen aineksen tuonnin asettamisesta Elintarviketurvallisuusviraston myöntämän tuontiluvan varaiseksi. Asetuksessa on lueteltu ne laitostyypit, joihin tuonti on sallittua, sivuotteiden tuontia koskevat vaatimukset sekä lupahakemukseen liitettävät tiedot. Lisäksi tuontiluvan saanut tuoja itse vastaa kaikissa tapauksissa jokaisen erän tuontitarkastuksesta määräpaikassa.

Asetus kokonaisuudessaan (Finlex)


Lisätietoja:
eläinlääkintötarkastaja Minna Suokko, MMM, p. 09 160 52272
eläinlääkintötarkastaja Seppo Kuosmanen, p. 020 77 24217

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400