Porcine epidemic diarrhoea (PED) sprider sig i världen

PED, dvs. Porcine epidemic diarrhoea, är en tarmsjukdom hos svin som på senaste tid synts i de internationella mediernas rubriker. De sjukdomsformer som nu sprids i Nordamerika och Asien har allvarliga symptom. Information om sjukdomen har lagts ut på Eviras webbsidor.

PED har aldrig konstaterats i Finland. PED hör till de djursjukdomar som måste anmälas enligt veterinärlagstiftningen. Anmälan måste göras senast följande vardag.

Mera om saken på Eviras webbsidor:

Tarminfektioner hos svin

PED (Porcine epidemic diarrhoea)

Mera information:
specialforskare Laura London, tfn 050 570 2916

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400