Något fler djurtransporter än tidigare inspekterades

År 2013 inspekterades 384 kommersiella djurtransporter. I ungefär 20 % av dessa uppdagades verksamhet som stred mot djurtransportbestämmelserna. Både antalet inspektioner och antalet uppdagade missförhållanden steg något jämfört med 2012. Liksom under tidigare år berodde över hälften av de uppdagade missförhållandena på brister i de handlingar som lagstiftningen kräver.

Läs mera på Eviras webbplats:
Djurskyddsinspektioner av djurtransporter 2013

Mera information:
överinspektör Riikka Lahdenperä, tfn 040 489 3358
överinspektör Tiina-Mari Aro, tfn 050 574 7680
sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400