Harpest vanligast i slutet av sommaren

Harpest är en zoonos, dvs. en sjukdom som smittar mellan människa och djur. Den orsakas av bakterien Francisella tularensis som kan smitta många djurarter på olika sätt. Harpest dvs. tularemi är en sjukdom som förekommer särskilt i slutet av sommaren. Sjukdomen sprids med blodsugande insekter, och därför är harpest vanligast under varma årstider.

Harpest förekommer på olika håll i Finland, och enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras material mest i Österbotten. Antalet sjukdomsfall varierar från år till år.

Sjukdomen sprids på många sätt
En mycket liten mängd tularemi-bakterier kan framkalla sjukdomen hos människor. I allmänhet är det via myggbett som människor blir smittade. För att förebygga smitta gäller det att skydda sig mot insektsbett när man rör sig i skogen på sensommaren.

Hos människan är hög feber och svullna lymfkörtlar symptom på harpest. Om bakterien hamnar i ögonen orsakar den bindhinneinflammation.

Normalt smittar harpest inte från människa till människa.

Flera djurarter kan insjukna men intensiteten varierar mellan olika arter. Skogs- och fältharar insjuknar lätt i harpest, och i allmänhet dör de snabbt efter att ha blivit smittade. Gnagare (sorkar, möss, lämlar, bisamråtta, bäver) bär ofta på harpestbakterien i naturen.

”Hundar är mycket motståndskraftiga mot harpest. I den vetenskapliga litteraturen beskrivs bara enstaka fall där hundar insjuknat i harpest, och även kaniner har mycket bättre motståndskraft än harar. Fall där katter insjuknat har rapporterats, vilket antagligen har att göra med att katter fångar smågnagare”, berättar specialforskare Minna Nylund.

Om man hanterar djur som dött i harpest kan man bli smittad via sår på händerna eller slemhinnorna. Andra infektionsvägar är andningsluften samt vatten eller livsmedel som innehåller bakterier. I djupfryst kött kan bakterien överleva upp till tre år.

Evira undersöker vilda djur
Undersökningen av vilda djurs dödsorsak har inom Evira centraliserats till verksamhetsstället i Uleåborg. Döda skogs- eller fältharar kan skickas dit. Adress: Evira, Matkahuolto, Uleåborg. Evira betalar sändningskostnaderna.

Döda djur får inte vidröras med bara händer, och händerna ska tvättas omedelbart efter hanteringen.

Förpacknings- och sändningsanvisningar för djur som skickas till djurpatologiska undersökningar, samt adresser

Djur som skickas till Evira ska alltid förses med följesedel

Läs mer om harpest på Eviras webbplats och på THL:s webbplats (på finska)

Kontakta gärna Evira per telefon innan du skickar ett dött djur
tfn 040 515 4325

Ytterligare information:
specialforskare Minna Nylund
forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa,
tfn 040 489 3393 eller verksamhetsstället i Uleåborg tfn 040 515 4325.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400