Uudistuksia elävien eläinten ja eläimistä saatavien sivutuotteiden sisämarkkinakaupan lainsäädännössä

Elävien eläinten ja eläimistä saatavien sivutuotteiden ehdot EU:n sisämarkkinakaupassa muuttuivat 1.12.2010. Muutokset koskevat muita eläinlajeja kuin tuotantoeläinlajeja.

Koirien ja kissojen ekinokokkilääkityksen vaatimusta tarkennetaan sisämarkkinatuonnin yhteydessä. Lääkitys on annettava siinä maassa, mistä eläin tuodaan Suomeen.
Poroilla voidaan noudattaa kansallisia vaatimuksia. Suomeen tuodaan poroja Ruotsista ja Norjasta teuraaksi ja porokilpailuihin. Uuden asetuksen mukaan ehdot tuonnissa molemmista maista ovat samat.

Minisikojen tuontiluvista sisämarkkinatuonnissa luovutaan. Minisikojen tuojien on rekisteröidyttävä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan vastaavasti kuin muiden tuotantosikojen tuonnissa. Kaikki siat aiheuttavat samanlaisen eläintautien leviämisen riskin, joten minisikojen ja tuotantosikojen sisämarkkinakaupassa noudatetaan samanlaisia eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia. Suomeen tuodaan vuosittain jonkin verran sikoja lemmikeiksi ja tutkimustarkoituksiin.

Myös kaupallisten harrastelintujen ja lemmikkilintujen tuontiluvista luovutaan sisämarkkinatuonnissa. Asetuksessa määritetään näille linnuille sisämarkkinatuonnin eläinten terveyttä koskevat ehdot.

Kimalaisten sisämarkkinakaupassa on noudatettava vastaavia ehtoja kuin mehiläisten sisämarkkinakaupassa. Kimalaiset ja mehiläiset levittävät samoja eläintauteja. Suomeen tuodaan kimalaisia pölyttämistarkoituksiin.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa otetaan huomioon maaliskuussa 2011 voimaan tuleva EU:n uudistettu sivutuotelainsäädäntö. Sisämarkkinatuonnin merkittävin muutos on se, että jatkossa Suomeen voidaan tuoda turkiseläinten rehuksi sivutuoteasetuksen mukaisesti valmistettua käsiteltyä eläinvalkuaista (luokan 3 aineksesta valmistettua lihaluujauhoa).

Turkiseläinten rehuksi tuotavien teurastuksen sivutuotteiden ja kalaperäisen aineksen jäljitettävyyttä ja valvontaa tehostetaan siten, että näiden sivutuotteiden sisämarkkinatuonnista on tehtävä ennakkoilmoitus Eviralle jokaisesta erästä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (977/2006) muuttamisesta (Finlex)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla

Lisätietoja:
lainsäädännön muutokset:
eläinlääkintöylitarkastaja Seppo Kuosmanen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 197 01 80

eläinten ja sivutuotteiden
sisämarkkinakaupan ohjeistus:
ylitarkastaja Virva Valle, Evira, p. 020 77 24309
ylitarkastaja Taina Haarahiltunen, Evira, p. 040 755 9074

Lemmikkieläinten tuonnin neuvontapuhelin p. 020 690 991 (ark. maanantaista keskiviikkoon klo 9-11), ehyt@evira.fi

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400